Üsküdar Şekerkaya Evleri'nde 680 bin TL'ye! İcradan!

Üsküdar Şekerkaya Evleri'nde 680 bin TL'ye! İcradan!

Üsküdar 3. İcra Müdürlüğü, İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesi, 77 pafta, 43 ada, 27 parselde yer alan 2 bin 708 metrekare arsa üzerindeki Şekerkaya Evleri içerisinde B-3 blok 1. kat 5 nolu konutu satışa sunuyor

Üsküdar 3. İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilan şu şekilde;

T.C. ÜSKÜDAR 3.İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

DOSYA N0.-2008/2855 TAL

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi.önemli özellikleri:

İpotek borcundan dolayı aşağıda vasıfları yazılı taşınmaz açık artırma suretiyle satılacak olup, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan alakadarlarının tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ edilmek üzere postaya verilmiş olup, adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde ayrıca adres tahkiki yapılmayıp (İİK.md.127 ) gazetedeki satış ilanı tapuda adresi kayıtlı olmayan alakadarlara tebligat yerine kaim olacaktır.

Tapu Kaydı: İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Bulgurlu mahallesi, 77 pafta, 43 ada, 27 parsel sayılı, 2.708,81 m2. miktarlı arsa üzerinde kurulmuş kat mülkiyetli bahçeli kargir apartmanlardan B-3 Blok l.Kat +Çatı arası olan 62/1280 arsa paylı (5)no'lu dairenin tamamı.

İmar Durumu: Üsküdar Belediye Başkanlığı imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/12/2008 tarih ve 2008/9843 sayılı yazılarına göre söz konusu yer; 04/10/2007 t.t.li, ve 1/1000 ölçekli Büyük ve Küçük Çamlıca Doğal ve Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama imar Planında, H:2 kat irtifada, Taks:0,10, Kaks:0,20 emsalde ayrık nizam yapılanma ile konut alanında kalmaktadır, denilmektedir.

Halihazır Durumu: Söz konusu taşınmaz İstanbul ili, Üsküdar ilçesi. Bulgurlu Mahallesi, Bulgurlu Caddesi, Müftü Kuyusu Sokağı üzerinde kain 77 pafta, 43 ada. 27 parsel sayılı 2708.81 m2 miktarlı arsa üzerinde kurulmuş olan 11 sokak kapı no'lu Şekerkaya Evleri isimli kat mülkiyetli bahçeli betonarme karkas binalardan B-3 BLOK 2. Katta çatı arasında odası olan olan 62/1280 arsa paylı (5) no'lu dubleks dairenin tamamıdır. ŞEKERKAYA EVLERİ içinde 11 kapı no'lu B-3 Blok isimli Ana Bina: ana bina Zemin + 2 Normal kattan ibaret üç katlı bahçeli betonarme karkas bina olup dış cephesi sıvalı boyalı, üzeri çatı üstü pvc kaplıdır. Bina bahçe içinden 3 basamak çıkılarak zemin kattan demir doğramalı camekanlı kapıdan girilmekte olup katlar arası mermer basamaklı, demir korkuluklu ve ahşap küpeşteli merdivenleri vardır. Binanın her katında mesken olarak kullanılan ikişer daire olup 2. kat daireleri çatı arasına dubleks dairelerdir. Bina zemin kattan sonra çıkmalı olup elektrik, su ve doğalgaz girişi tesisatı mevcuttur. Parsel etrafı kargir duvar ile muhafazalıdır. B-3 BLOK 2. Katta çatı arasında odaları olan 62/1280 arsa paylı (5) no'lu dubleks daire: Dubleks dairenin normel katında giriş holü. koridor, mutfak, banyo, WC, salon, 3 oda, çatı arasında banyo ve 2 oda mevcut olup tamamı 145 m'2 miktarlıdır. Dairenin giriş holü önünden ahşap basamaklı ve ahşap korkuluklu merdiven ile çatı arasına irtibatlıdır. Giriş holü, koridor ve mutfak zeminleri seramik, duvarları boyalı, tavanları kortonpiyerli olup üzeri granit kaplı mutfak tezgahı ve dolapları vardır. Banyolar ile WC zeminleri seramik, duvarları fayans kaplı olup banyolarda duşakabinli küvet, klozet, lavabo, WC'de alaturka tuvalet taşı ve lavabo vardır. Salon ve odaların zeminleri cilalı ahşap parke, duvarları boyalı, tavanları kartonpiyerlidir. Mutfak önünde etrafı duvar korkuluklu balkonu ve çatı arasında barbakülü açık terası vardır. Dairenin kapı ve pencereleri üzeri vernik ile boyalı ahşap doğramalı, cümle giriş kapısı çelik kapı olup elektrik, su ve doğalgaz kat kaloriferi tesisatı mevcuttur. Taşınmazın Kıymeti: Bilirkişi tarafından İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Bulgurlu mahallesi, 77 pafta, 43 ada, 27 parsel sayılı, 2.708,81 m2. miktarlı arsa üzerinde kurulmuş 11 sokak kapı no'lu Şekerkaya Evleri isimli kat mülkiyetli bahçeli betonarme karkas binalardan B-3 Blok 1.Kat +Çatı arası olan (mahallen 2. katta çatı arasında odaları olan) 62/1280 arsa paylı (5) no'lu dubleks dairenin tamamına 680.000,00 TL (Altıyiizseksenbin bin Türk Lirası) takdir edilmiş olup, satışa bu kıymet üzerinden arzedilmiştir.

Satış Şartları:
1- Satış, 27/09/2011 Salı günü saat 14.30'dan 14.45'e kadar Üsküdar 3.icra Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada, artırma bedeli taşınmazın tahmin edilen kıymetinin en az %60' ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar o taşınmaz ile temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmek şartı ile en çok artırana ihale olunur. Böyle_ bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere 07/10/2011 Cuma günü Üsküdar 3.icra Müdürlüğünde saat 14.30'dan 14.45'e kadar kadar ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Şu kadar ki, artırma bedelinin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşer.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar kesin ve süresiz banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcıya istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. % 1 Katma Değer Vergisi ( Satış sırasında KDV oranları değiştiği takdirde bu oran uygulanmak ve KDV'den muaf kişi ve kuruluşlardan alınmamak kaydıyla), ihale damga resmi, tapu alım harcı ile tapu tescil ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tapu satım harcı ile tellaliye resmi ve varsa taşınmazın aynından doğan birikmiş vergi borçlan satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını özellikte faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 ncü maddesi gereğince ihale kararı icra müdürü tarafından kaldırılır, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen sorumludurlar, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairece tahsil olunur. Bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden tahsil olunur.

5- Şartname, artırmadan evvel en az on gün müddetle herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyene bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak
isteyenlerin 2008/2855 Talimat sayılı dosya numarasıyla Üsküdar 3 .icra Müdürlüğüne başvurmaları ilan olunur.
(İİK.md.126)
(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. .
* Bu örnek, bu yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan örnek 64 'e karşılık gelmektedir.

İlanı görmek için tıklayınız
Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com