Üsküdar'da cami alanının imar planı ticaret alanı olarak değiştirildi!

Üsküdar'da cami alanının imar planı ticaret alanı olarak değiştirildi! Üsküdar'da cami alanının imar planı ticaret alanı olarak değiştirildi!

İBB Meclisi'nde, Üsküdar'da cami alanında kalan bir parselin imarı, ticaret alanı olarak değiştirildi...Üsküdar’a bağlı Hayrettin Çavuş Mahallesi’nde ‘dini tesis’ alanında bulunan bir parselle ilgili imar değişikliği talebi ilk olarak 2017 yılında İBB'de görüşüldü. Görüşüne başvurulan müftülükten olumsuz cevap alınmasının ardından “plan ilke ve kararlarına aykırılık teşkil ettiği” gerekçesiyle uygun bulunmadı. 

“TESCİLLİ YAPI İMAR PLANINA İŞLENSİN”

Bunun üzerine ilgilisince verilen dilekçeyle İstanbul 3 No’lu Koruma Kurulu'nun 1991 tarihli kararıyla bu parselde cami inşaatının mümkün olmadığına karar verildiği ifade edildi. Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre; İstanbul 6 No’lu Koruma Kurulu’nun da 2015 tarihli kararıyla parsel üzerindeki tescilli yapının imar planına işlenmesi yönünde karar alındığı belirlendi. 

Kurul kararı doğrultusunda hazırlanan plan değişikliğinin meclis kararıyla uygun bulunmadığı fakat mevzuata göre belediyelerin kurul kararına uymak zorunda olduğu belirtildi. Bu doğrultuda konunun tekrar değerlendirilerek plan değişikliğinin kabul edilmesi istendi. 

Dosya 2018'de tekrar İBB Meclisi’ne geldi ve bu kez de İBB Hukuk Müşavirliği’nden değerlendirme alınmasına karar verildi. Plan değişikliği teklifi, hukuk müşavirliği ve koruma kurulu kararları doğrultusunda tekrar değerlendirilmek üzere 16 Temmuz 2020 tarihinde tekrar İBB Meclisi’ne iletildi. 

OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Üzerinde korunması gerekli kültür varlığı bulunan, şirket mülkiyetinde 76 metrekarelik parselin imarında bu sefer değişiklik yapıldı. Parseldeki ‘dini tesis alanı’ fonksiyonu iptal edildi ve konut, büro ve ofis olarak kullanılmak üzere ‘tali ticaret alanı’ fonksiyonu verildi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu, parselde tescilli eser olduğu ve ibadet alanı büyüklüğünde olmadığı sebebiyle kurul görüşü doğrultusunda uygun görüldü. CHP karara katılmadı. Plan değişikliği oy çokluğuyla onaylandı. 

“ÇEVİRMENİZ ŞIK OLMADI”

Kararın oylanması sırasında söz alan CHP’li İBB Meclis Üyesi Doğan Tekel, “Bu kararı CHP’li bir belediye alsaydı, bazı çevreler “Cami alanının ticaret için kullanılmasına izin verdiler” diye bizi eleştirirdi. Cami alanını ticaret alanına çevirmeniz şık olmadı. Biz karara katılmıyoruz” diye konuştu. 

“YALNIŞLIK OLMUŞ, DÜZELTTİK”

İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun AKP'li Başkanı Yüksel Akyol da parselde 2 katlı ahşap yapı olduğunu, cami yapmaya uygun olmadığını dile getirerek, “Plana sehven cami olarak işlenmiş. Yanlışlık düzeltildi. Karşısında zaten tarihi bir cami var. İhtiyaca göre bu tür değişiklikler yapılabilir” dedi. 

Ekrem İmamoğlu'nun Bodrum'daki villası için 'usulsüz çıktı' iddiası!