Utopia World Hotel'in kiralama görüşmeleri başladı!

Utopia World Hotel'in kiralama görüşmeleri başladı! Utopia World Hotel'in kiralama görüşmeleri başladı!

Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bugün yaptığı yazılı açıklamada Utopia World Hotel 'in satın alma opsiyonu ile kiralanması görüşmelerine başlandığını açıkladı. Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bugün yaptığı yazılı açıklamada Utopia World Hotel 'in satın alma opsiyonu ile kiralanması görüşmelerine başlandığını belirtti. 

Utopya Turizm İnşaat'ın yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak  ATG Anex Tourism Group şirketi ile, şirketimize ait Utopia World Hotel' in 5 yıl süre ile kiralanması ya da kira  süresi içerisinde anılan firmaya satılabilmesi amacıyla "Satın alma opsiyonlu kiralama sözleşmesi" görüşmelerine başlanılmasına karar verildi. 

KAP Açıklaması:
Şirket yönetim kurulu, şirket merkezinde toplanarak  ATG Anex Tourism Group şirketi ile, şirketimize ait Utopia World Hotel' in 5 yıl süre ile kiralanması ya da kira  süresi içerisinde anılan firmaya satılabilmesi amacıyla "Satın alma opsiyonlu kiralama sözleşmesi" görüşmelerine başlanılmasına karar verilmiştir. 

Sermaye Piyasası tebliğleri gereğince Önemli Nitelikte işlem sayılan bu kararın daha sonra yapılacak bir Genel Kurul toplantısında görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulmasına, oylama sonucu aleyhte oy kullanan pay sahiplerine ayrılma hakkı verilmesine, ayrılma hakkı fiyatının tespitinde,  açıklanması ertelenen  01.08.2018  tarihli konuya ilişkin Yönetim Kurulu kararından önceki 30 gün içinde borsada oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan her bir pay için 3,163 (ÜçLiraYüzAltmışÜçKuruş) TL'nin dikkate alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.