12 / 08 / 2022

Utopya Turizm İnşaat'ın genel kurul toplantısı tescillendi!

Utopya Turizm İnşaat'ın genel kurul toplantısı tescillendi!

Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret'in 16 Aralık'ta gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurul toplantısı tescillendi...Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) olağanüstü genel kurul toplantısı tescili hakkında açıklama yaptı.

Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret'in 16 Aralık'ta gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurul toplantısı tescillendi.

Utopya Turizm İnşaat'ın KAP açıklaması:
A.Şirket Yönetim Kurulumuzun aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 16 Aralık 2020 Çarşamba Günü Saat 11.00 'da 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, Çankaya Mah. Çankaya Cad. No: 28 /5 Çankaya /  Ankara  adresinde bulunan Şirketimiz merkezinde yapılmasına,

B.Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Yurt geneli baskısı bulunan bir gazetede ilan edilmesine,

C.Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Borsa'da işlem görmeyen nama yazılı hisse senedi sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

1. dosya için tıklayın

2. dosya için tıklayın

3. dosya için tıklayın

4. dosya için tıklayın