25 / 05 / 2022

Vakıf GYO 2017 yılı sorumluluk beyanını yayınladı!

Vakıf GYO 2017 yılı sorumluluk beyanını yayınladı!

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.tarafından dün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamada Vakıf GYO 2017 yılı sorumluluk beyanını yayınladı.Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.tarafından dün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamada Vakıf GYO faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını paylaştı. 

Vakıf GYO; finansal tabloların kabulüne ilişkin yönetim kurulu kararı ve sorumluluk beyanını açıkladı. 

KAP Açıklaması:
a)     Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanmış II-14.1 Nolu Tebliği çerçevesinde hazırlanan 31.12.2017 tarihinde sona eren faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,
 
b)   Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c)   Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, SPK'nın II-14.1 Nolu Tebliği uyarınca hazırlanmış aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

Saygılarımızla,

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ