Sinpaş GYO 2016 yılı sorumluluk beyanını yayınladı!

Sinpaş GYO 2016 yılı sorumluluk beyanını yayınladı!

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamada Sinpaş GYO 2016 yılı sorumluluk beyanını yayınladı.


Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamada Sinpaş GYO 2016 yılı sorumluluk beyanını yayınladı.


Kap Açıklaması:

Şirketimizin 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemine ait Finansal Tablolar bağımsız denetçi denetimden geçmiş; Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından 10.03.2017 tarihinde onaylanmış; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, N 14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca belirlenen sunum esasları çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanmış olan finansal tablo ve dipnotları ile söz konusu döneme ait yönetim kurulu faaliyet raporunun,

*Tarafımızdan incelendiğini,

*Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın, yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, *Sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durum ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun, işin gelişimi ve performansını finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.