Rönesans GYO 2016 yılı sorumluluk beyanını yayınladı!

Rönesans GYO 2016 yılı sorumluluk beyanını yayınladı!

Rönesans Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Rönesans GYO 2016 yılı sorumluluk beyanını yayınladı.Rönesans Gayrimenkul  Yatırım Ortaklığı tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Rönesans GYO 2016 yılı sorumluluk beyanını yayınladı.


Kap Açıklaması:

 a) Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.03.2016 tarih ve 9 sayılı kararı ile onaylanan 01.01.2016-31.12.2016 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloların ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,

 b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablolar ile faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

 

 c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

 Saygılarımızla,