25 / 05 / 2022

Vakıf GYO ilk 9 ayda ne kadar hasılat elde etti?

Vakıf GYO ilk 9 ayda ne kadar hasılat elde etti?

Vakıf GYO 1 Ocak 2021-30 Eylül 2021 tarihlerini kapsayan dönemde 5 milyon 968 bin 183 TL hasılat, 2 milyon 663 bin 98 TL kira geliri elde etti.Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), 1 Ocak 2021-30 Eylül 2021 tarihlerini kapsayan sorumluluk beyanı, faaliyet raporu ve finansal raporu yayınladı.

30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla aktif büyüklüğünü, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artırarak 3,5 Milyar TL’ye çıkaran Vakıf GYO, 2021 yılının ilk dokuz ayında yaklaşık 94 Milyon TL kar elde etti.

Vakıf GYO ilk 9 ayda ne kadar hasılat elde etti?

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından yayınlanan 1 Ocak 2021-30 Eylül 2021 tarihlerini kapsayan finansal rapora göre, şirket bu dönemde 5 milyon 968 bin 183 TL hasılat elde etti. 

Vakıf GYO'nun 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla özkaynakları 2 milyar 60 milyon 460 bin 374 TL, toplam kaynakları ise 3 milyar 514 milyon 30 bin 698 TL oldu. 

Vakıf GYO ilk 9 ayda ne kadar hasılat elde etti?

Şirket, gayrimenkullerine ait kira sözleşmeleri kapsamında 2 milyon 663 bin 98 TL kira geliri elde etti. 

Vakıf GYO'nun KAP açıklaması:
FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 27.10.2021
KARAR SAYISI: 2021/ 112

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
II-14.1 SAYILI TEBLİĞİN 9. MADDESİ GEREĞİ
BEYANIMIZDIR

a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanmış II-14.1 Nolu Tebliği çerçevesinde hazırlanan 30.09.2021 tarihinde sona eren faaliyet dönemine ait Finansal Tablolar ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tablolar ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, SPK'nın II-14.1 Nolu Tebliği uyarınca hazırlanmış Finansal Tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. 

Saygılarımızla,
VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Dosya için tıklayın

Dosya için tıklayın