Vakıf GYO'nun sermayesi 22 milyon TL'ye arttırıldı!

Vakıf GYO'nun sermayesi 22 milyon TL'ye arttırıldı!Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin sermayesi 20 milyon 800 bin TL'den 22 milyon TL'ye çıkarıldı...


 Verilen ilan şu şekilde;

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN

 ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

 ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ TAMAMI TEMETTÜDEN  KARŞILANMAK SURETİYLE 20.800.000TL'NDAN 22.000.000 TL'NA ARTIRILMAKTADIR.

 ARTIRILAN SERMAYEYİ TEMSİL EDEN PAYLAR SERMAYE PİYASASI KURULU'NCA 06.06.2011                TARİH VE GYO.83/522 SAYI İLE KAYDA ALINMIŞTIR.  ANCAK KAYDA ALINMA, ORTAKLIĞIMIZIN VE PAYLARININ KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ
 
 Ortaklarımızın artırılan 1.200.000 TL'lik sermayeyi temsil eden paylardan, sahip oldukları payların % 5,76923'i oranında bedelsiz pay alma hakları  bulunmaktadır.

 İhraç edilen paylar 2011 hesap dönemi itibariyle temettüye hak kazanmakta olup, k r elde edilmesi halinde ilk kez 2011 yılının k rından temettü verilecektir.

 Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Esasları:

 Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye başlanan pay  sahipleri (sahip oldukları paylar Borsa'da işlem gören pay sahipleri), bedelsiz paylarını Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kayden alacaklardır.

 Sahip oldukları paylar kaydi sisteme ilişkin düzenlemeler çerçevesinde izlenmeyen Ortaklarımız, payların dağıtımına ilişkin ilanımızdan itibaren, ilanda belirtilen  adreslere başvurarak sahip oldukları hisse senetlerinin 2010 yılı kar payı kuponu ve 7 No'lu yeni pay alma kuponlarını (sahip oldukları hisse senetleri ile birlikte)  ibraz edecek ve sahip oldukları hisse senetlerinin (Hisse senetlerini teslim konusunda 31 Aralık 2007 tarihine kadar süreleri bulunan ortakların hisse senetlerini  teslim etmeleri durumunda) ve bu sermaye artırımında alacakları payların tamamı, Şirket ve Vakıf Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından münferiden kendileri  için MKK nezdinde açılan hesaplarına kaydedilecektir. Tüm ortaklarımızın sahip oldukları paylar, MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecek olup daha  önce sahip oldukları hisse senetleri ile aynı haklara sahip olacaklardır. Bundan sonra yapılacak pay ihraçlarında fiziki olarak basılmış hisse senedi  verilmeyecektir.
 31 Aralık 2007 tarihine kadar teslim edilmeyen hisse senetlerine bağlı mali haklar, bu tarihten sonra MKK'da kayden izlenecek ve yönetime ilişkin haklar da MKK  tarafından kullanılacaktır. Hak sahiplerinin 31 Aralık 2007 tarihinden sonra hisse senetlerini ilgili düzenlemelerdeki esaslara göre teslim etmeleri halinde, MKK'da  kayden izlenmekte olan mali hakları hesaplarına aktarılacaktır.
 Hak sahiplerince fiziken muhafazasına devam edilen kaydileştirilmemiş hisse senetleri, borsada işlem göremeyecektir. Bunların yeniden borsada işlem  görebilmesi, kaydileştirilmeleri amacıyla teslim edilerek, MKK'da hak sahipliklerine ilişkin kayıtların oluşturulmasına bağlıdır.

 Bedelsiz payları alma işlemi için süre sınırlaması yoktur.

 Başvuru Yerleri ve Başvuru Tarihi:

 Ortaklarımız bedelsiz pay alma haklarını Vakıf Yatırım Menkul Değerler Merkezi nezdinde 09/06/2011-23/06/2011 tarihleri arasında 15 gün süre ile  kullanabileceklerdir.  Ayrıca ortaklarımızın bedelsiz pay alma haklarını Şirket merkezinde süre sınırlaması olmaksızın kullanma hakları bulunmaktadır.

 İstanbul Merkez: Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ebulula Cd. Parkmaya Sitesi F/2 A Blok Levent-İSTANBUL

 Beyoğlu Acentesi: İstiklal Cd. No: 168 Beyoğlu-İSTANBUL

 Ankara  Şubesi  : Tunalı Hilmi Cd. No.: 75 Kavaklıdere-ANKARA

 İzmir Acentesi : Fevzipaşa Bulvarı No.: 141 Kat 7 Basmane-İZMİR

 ŞİRKET MERKEZİ:

 VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
 Halaskargazi Caddesi Yasan İş Merkezi No: 243/6
 OSMANBEY/ŞİŞLİ/İSTANBUL

 Payların Teslim Şekli:

 Bu sermaye artırımında tüm ortaklarımızın sahip olacakları paylar Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden  izlenecektir.