Vakıf Varlık Kiralama tertip ihraç belgesi yayınlandı!

Vakıf Varlık Kiralama tertip ihraç belgesi yayınlandı!Vakıf Varlık Kiralama tarafından 150 milyon TL tutarında ve azami 130 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi yayınlandı. 


Vakıf Varlık Kiralama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) tertip ihraç belgesi hakkında açıklama yaptı.

Vakıf Varlık Kiralama'nın yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 5 milyar TL ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 1 Mart 2018 tarih ve 9/318 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulmak üzere, 150 milyon TL tutarında ve azami 130 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi yayınlandı. 

Vakıf Varlık Kiralama'nın KAP açıklaması:
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 5.000.000.000.-TL (BeşMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 01.03.2018 tarih ve 9/318 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulmak üzere, 150.000.000.-TL (YüzelliMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 130 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.