Vakıf Varlık Kiralama 300 milyon TL'lik kira sertifikası sattı!

Vakıf Varlık Kiralama 300 milyon TL'lik kira sertifikası sattı! Vakıf Varlık Kiralama 300 milyon TL'lik kira sertifikası sattı!

Vakıf Varlık Kiralama azami 100 gün vadeli 300 milyon TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanladığını açıkladı. Vakıf Varlık Kiralama, Tertip İhraç Belgesi yayınladı...


Vakıf Varlık Kiralama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) tertip ihraç belgesi  ve kira sertifikası satış işlemleri hakkında açıklama yaptı.

Vakıf Varlık Kiralama'nın azami 100 gün vadeli 300 milyon TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylarını paylaştı. 

Vakıf Varlık Kiralama'nın KAP açıklaması: 
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 8.000.000.000.-TL (SekizMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 07.02.2019 tarih ve 8/182 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu ihraç tavanı kapsamında, Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulmak üzere, 300.000.000.-TL (ÜçyüzMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 100 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.

Dosya için tıklayın