Vakıf Varlık Kiralama'nın 180 milyon TL'lik 8. tertip ihraç belgesi!

Vakıf Varlık Kiralama'nın 180 milyon TL'lik 8. tertip ihraç belgesi!

Vakıf Varlık Kiralama tarafından 180 milyon TL tutarında ve azami 130 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan tertip ihraç belgesi yayınlandı. 


Vakıf Varlık Kiralama A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) tertip ihraç belgesi hakkında açıklama yaptı. 

Vakıf Varlık Kiralama'nın yurt içinde, halka arz edilmeksizin tahsisli şekilde satışa sunulmak üzere, 180 milyon TL tutarında ve azami 130 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan tertip ihraç belgesi yayınlandı. 

Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.'nin KAP açıklaması:
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli ve/veya tahsisli olarak yatırımcılara satılmak üzere 15.000.000.000.-TL (OnBeşMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 31.12.2020 tarih ve 79/1622 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu izahname kapsamında, Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin tahsisli şekilde satışa sunulmak üzere, 180.000.000.-TL (YüzSeksenMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 130 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Dosya için tıklayın