Van Tuşba'da 37.1 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Van Tuşba'da 37.1 milyon TL'ye icradan satılık arsa!


T.C. Van 2. İcra Dairesi, Van ili, Tuşba ilçesi, Abdurrahmangazi Mahallesi, 709 ada 1 parselde yer alan arsayı 37 milyon 134 bin 400 TL'ye icradan satıyor...


T.C. Van 2. İcra Dairesi tarafından, Van ili, Tuşba ilçesi, Abdurrahmangazi Mahallesi, 709 ada 1 parselde yer alan arsa 37 milyon 134 bin 400 TL'ye icradan satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış ihalesi 25 Ocak tarihinde saat 14:30'da gerçekleştirilecek.

İlan metni: 

T.C. VAN 2. İCRA DAİRESİ 2021/5439 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Van İl, Tuşba İlçe, 709 Ada, 1 Parsel, ABDURRAHMANGAZİ Mahalle/Köy, eğerleme konusu taşınmaz; Van İli, Tuşba İlçesi, Abdurrahmangazi Mahallesi, 709 ada, 1 nolu parselde bulunmaktadır. Taşınmaz; güncel tapu kaydında tarla niteliğinde olduğu belirtilmektedir, fakat taşınmaz, meskun mahalde kalıp, belediyenin her türlü (yol, temizlik v.b) hizmetinden faydalandığından ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kaldığından Arsa olarak değerlendirilecektir. Taşınmazın üzerinde 3 adet sökülüp takılabilir malzemeden yapılan geçici yapı bulunup bunlar; 2 adet prefabrik idari ve çalışan birimi bölümü, 1 adet demir profillerden depo-garaj bölümünden oluşmaktadır. Bahse konu yapılar sökülüp takılabilir malzemeden yapıldığından değerlendirilmeye alınmayacaktır. Hali hazırda taşınmaz üzerinde inşaat malzemeleri ve nakliyatı işi yapılmaktadır.
Kıymet Takdiri = Değerlendirme Konusu Parsel Alanı x m²Birim Fiyatı
= 18.567,20 m2 x 2.000,00 TL/m²
= 37.134.400,00 TL
Dosya içerisinde bulunan Van Tuşba Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 30.06.2021 tarih ve 3165 sayılı yazısında, "Abdurrahmangazi 709 ada 1 parsel nolu taşınmaz 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kalmaktadır. Planda Belediye Hizmet Alanı ve yol olarak planlanmıştır. Yapılaşma koşulları Emsal=0.6 Yençok= 6,50 yoldan çekme 25 metre ve 15 metre mesafedir. Taşınmazın 1.796 m2 yola terki vardır." denilmektedir. TAŞINMAZIN TAPU KAYDINDA KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VARLIĞIDIR BEYANI ve SİT ALANIDIR beyanı vardır.
Adresi : Van İli, Tuşba İlçesi, Abdurrahmangazi Mahallesi, 709 Ada, 1 Nolu Parsel Tuşba / VAN
Yüzölçümü : 18.567,20 m2
İmar Durumu : Abdurrahmangazi 709 ada 1 parsel nolu taşınmaz 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kalmaktadır. Planda Belediye Hizmet Alanı ve yol olarak planlanmıştır. Yapılaşma koşulları Emsal=0.6 Yençok= 6,50 yoldan çekme 25 metre ve 15 metre mesafedir. Taşınmazın 1.796 m2 yola terki vardır.
Kıymeti : 37.134.400,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 25/01/2022 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 24/02/2022 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : VAN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BİNASI 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ ÖNÜ İPEKYOLU VAN 

Van Tuşba

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/5439 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.2