27 / 05 / 2022

Vasiyeti yerine getirme görevlisinin görevi ne zaman biter?

Vasiyeti yerine getirme görevlisinin görevi ne zaman biter?

Mirasbırakan, miras paylaşımının nasıl yapılmasına dair isteklerini vasiyetname ile belirtebiliyor. Vasiyet bırakan kimseler, aynı zamanda vasiyeti yerine getirmesi için bir görevli de atayabiliyor. Peki, vasiyeti yerine getirme görevlisinin görevi ne zamVasiyeti yerine getirme görevlisinin görevi ne zaman biter?

Mirasbırakan kimseler, miras paylaşımının nasıl yapılmasına dair isteklerini vasiyetname ile belirtebiliyor. Vasiyet bırakan kimseler, aynı zamanda vasiyeti yerine getirmesi için bir görevli de atayabiliyor.


Mirasbırakan, vasiyetnameyle bir veya birden çok vasiyeti yerine getirme görevlisi atayabiliyor.


Vasiyeti yerine getirme görevlisinin, göreve başladığı sırada fiil ehliyetine sahip olması gerekiyor. Vasiyeti yerine getirme görevlisine sulh hâkimi tarafından bu görevi bildirilir; bildirim tarihinden başlayarak onbeş gün içinde kabul edilmediği sulh hâkimine bildirilmezse, görev kabul edilmiş sayılıyor.


Vasiyeti yerine getirme görevlisi hizmetinin karşılığında uygun bir ücret isteyebiliyor.


Birden çok vasiyeti yerine getirme görevlisi..

Birden çok vasiyeti yerine getirme görevlisinin atanmış olması hâlinde, tasarruftan veya işin niteliğinden aksi anlaşılmadıkça bunlar görevi birlikte yürütürler.


Bunlardan biri görevi kabul etmez veya edemez ya da herhangi bir sebeple görevi sona ererse, mirasbırakanın tasarrufundan aksi anlaşılmadıkça diğerleri göreve devam ediyor.

Birden çok  vasiyeti yerine getirme görevlisi birlikte hareket etmek üzere atanmış olsa bile acele hâllerde her biri gerekli işlemleri yapabiliyor.


Görevin sona ermesi

Medeni Kanun gereğince vasiyeti yerine getirme görevlisinin görevi, ölümü veya atanmasını geçersiz kılan bir sebebin varlığı hâlinde kendiliğinden sona erer. Vasiyeti yerine getirme görevlisi sulh hâkimine yapacağı bir beyanla görevinden ayrılabilir. Görev uygunsuz bir zamanda bırakılamaz.Vasiyeti yerine getirme görevlisi kanunu!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com