Vatandaşlara 'riskli yapı tespiti' imkanı!

Vatandaşlara 'riskli yapı tespiti' imkanı! Vatandaşlara 'riskli yapı tespiti' imkanı!

Yapılarının deprem, sel gibi muhtemel bir afet nedeniyle riskli olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılan kurum ve kuruluşlara riskli yapı tespitlerini hayata geçiriyor.İstanbul'da bugün art arda meydana gelen depremler sonrasında gözler riskli yapılara döndü. Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; vatandaşlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından riskli yapıların tespiti için yetki verilen kuruluşlar aracılığıyla oturduğu binanın veya herhangi bir yapının riskli olup olmadığını ifade ediyor.

"6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapıların Tespiti için Yetki Verilen Kurum ve Kuruluşlar"ın listesinde Bakanlığa bağlı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından web sayfası üzerinde yayınlanıyor. Sayfa üzerinde lisanslı kuruluşların adres ve telefon bilgileri de yer alıyor.

- Müracaat için bir kişi yeterli oluyor

Riskli yapı tespiti amacıyla yapı maliki veya kanuni temsilcisi tarafından hazırlanan dilekçede güncel tapu durum belgesi ve kimlik belgesinin fotokopisi ile Bakanlık tarafından lisanslandırılmış kurum veya kuruluşlara başvuru yapılıyor.

Yapılan incelemeler sonucunda riskli olduğu tespit edilen yapılar, tespiti yapılan kurum ve kuruluşlar tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne veya yetki verilmesi durumunda idareye haber veriliyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri veya idareler raporları tespit ediliyor, eksik veya yanlış hususların bulunması durumunda raporlar ilgilisine iade ediliyor.

Uygun bulunan tespitlere ilişkin şerh bildirimi ilgili tapu müdürlüğüne iletiliyor, "riskli yapı" şerhi işlenerek ev sahiplerine tebligat gönderiliyor.

Hak sahibi, yapının riskli tespit edilmesinden sonra tebligat tarihiyle 15 gün içinde riskli yapı tespitine karşı müdürlüğe itiraz dilekçesi verilebiliyor. 

İtirazlar, üniversitelerden dört üye ile Bakanlık teşkilatında görev yapan ikisi inşaat mühendisi, biri de jeoloji veya jeofizik mühendisi olmak üzere yedi kişilik teknik heyet tarafından inceleniyor.

Eğer riskli olduğu kabul edilirse bina 60 gün içinde içinde yıkılıyor, bina riskli değilse şerh kaldırılıyor.

Daha sonra ilgili kurum ve malikler arasında anlaşma ve yeniden yapım sürecine gidiliyor.