Vatandaşların yüzde 60,7'si kentsel dönüşümden yana!

Vatandaşların yüzde 60,7'si kentsel dönüşümden yana! Vatandaşların yüzde 60,7'si kentsel dönüşümden yana!

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) Mersin'de kentsel dönüşüm planlanan mahallelerde bin kişiyle yapılan ankete göre, vatandaşların yüzde 60,7'si konutunun yenilenmesini istiyor.Mersin'in Çay ve Çilek mahallelerinde Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Belediyesi ve  TOKİ  işbirliğiyle 2008'de başlatılan kentsel dönüşüm projesinde mülk sahibi olan ve bölgede ikamet eden vatandaşlarla anket yapıldı.


Ankete, çoğunluğunun yaşı 34 ile 54, gelir durumu da 500-1000 lira arasında bulunan bin vatandaş katıldı. Mülkiyet durumlarına ilişkin soruya, katılımcıların yüzde 53,8'i ''tarla tapulu'', yüzde 30,6'sı ''tapu tahsisi'', yüzde 8,7'si ''imar tapulu'', yüzde  6,9'u ''tapusuz'' yanıtını verirken, yüzde 50,9'unun evini kendisinin yaptığı, yüzde 49,1'inin de satın aldığı belirlendi.

         

Vatandaşlar, kentsel dönüşümden haberdar

         

''Kentsel dönüşüm projesinden haberdar mısınız'' sorusunu, katılımcıların yüzde 44,6'sı ''kısmen'', yüzde 29,6'sı ''evet'', yüzde 25,8'i ise ''hayır'' şeklinde yanıtladı. Katılımcıların yüzde 52,1'i projeden komşu ve arkadaş, yüzde 37,1'i gazete ve televizyon, yüzde 5,1'i belediye kanalıyla haberdar olduğunu, yüzde 4'ü hatırlamadığını belirtti. 

Yüzde 1.7'si soruyu yanıtsız bıraktı.


''Konutunuzun yenilenmesini istiyor musunuz'' sorusuna, katılımcıların yüzde 44,6'sı ''isterim'', yüzde 30,3'ü ''kararsızım'', yüzde 16,1'i ''kesinlikle isterim'', yüzde 5,5'i ''istemem'', yüzde 3,4'ü de ''kesinlikle istemem'' cevabını verdi. Diğerleri ise soruyu yanıtlamadı.


Vatandaşların yüzde 28,9'unun konut kalitesi ve bakımın, yüzde 23,5'inin yeşil ve park alanının artması, yüzde 19,5'unun gelecek nesillere sağlıklı çevre kalması, yüzde 15,7'sinin daha temiz, sağlıklı ve korunaklı olması, yüzde 10,3'ünün sosyal alanların bulunması, yüzde 2,1'inin de konut ve mahallenin değerlenmesi nedeniyle ''dönüşümü istediği'' belirlendi.


Dönüşüm istemeyenler ise bunun nedenini, yüzde 40 ile ''yeni daire için borçlanma'', yüzde 24,6 ile ''politik bir mesele olması'', yüzde 21,5 ile ''akrabalık ve komşuluk ilişkilerinin zayıflaması'', yüzde 11,7 ile de ''apartman hayatını sevmemesi'' olarak gösterirken, 2,2 lik kısım soruya cevap vermedi.

         

Yüksek katlı bina istiyorlar

         

Konutlarda istedikleri ''kat sayısı'' sorulan katılımcıların yüzde 38,3'ü ''8-10 kat'', yüzde 24,4'ü ''6-7 kat'', yüzde 21,3'ü ''11-14'' kat, yüzde 15,8'i ''4-5'' kat yanıtını verdi. Yüzde 0.2'si ise bunların dışındaki katları tercih etti.


Katılımcılar, ''Mahalle ve sokağınızın yeterince hizmet aldığını düşünüyor musunuz'' sorusunu ise yüzde 45,4 ile ''hayır'', yüzde 24,9 ile ''kısmen'', yüzde 19,6 ile ''kararsızım'', yüzde 10,1 ile ''evet'' şeklinde cevapladı. Vatandaşların yüzde 74,8'i ayrı mahallede konut sahibi olmak isterken, yüzde 25,2'si ise aynı mahallede kalmayı tercih etti.

         

Dönüşümün dezavantajı ''apartman aidatı''

         

Katılımcılardan yüzde 27,6'sı, toplu konutların en önemli avantajını ''daha fazla sosyal tesis'' olarak tanımlarken, yüzde 25,3'ü ''yaz ve kış aylarına uygun dış cephe kaplama'', yüzde 21,9'u ''konut ve mahallenin değerlenmesi'', yüzde 14,2'si de ''daha sağlam ve depreme dayanıklı bina'' olarak değerlendirdi. Diğerleri, soruya yanıt vermedi. Toplu konutların dezavantajı konusunda öne çıkan yanıtlar ise yüzde 29 ile apartman aidatının alınması, yüzde 19,4 ile tanımadıkları kimsenin gelmesi, yüzde 15,2 ile de hayvan yetiştirilememesi oldu.


Katılımcıların yüzde 41,2'sinin hak kaybı endişesi bulunmadığı, yüzde 30,7'sinin kısmen olduğu, yüzde 17,6'sının ise endişe yaşadığı anlaşılırken, yüzde 10,5'i ''söylemek için erken'' şeklinde yanıt verdi.


AA