Vekalet nasıl verilir?

Vekalet nasıl verilir?

Herhangi bir hukuki işlem süresinde, söz konusu işlemlerin sağlanması için yerinize başka birini vekaletname ile atayabiliyorsunuz. Peki vekalet nasıl verilir? İşte yanıtı...Vekalet nasıl verilir?

Vekaletname, gerçek ya da tüzel kimselerin herhangi bir hukuki işlem ya da davalarına ilişkin, kendilerini temsil etmek üzere bir başka kimseyi ya da avukatı atamaya deniyor. Bir diğer deyişle, sizi herhangi bir hukuki işlemde başka birinin temsil etmesini istiyorsanız, o kişiye vekaletname vermeniz gerekiyor.


Vekaletnameleri, içerikleri bakımından özel ve genel vekaletname başlığı altında toplamak mümkün. 


*Özel vekaletnameler, belli bir işlem için ve detaylardan ayrıntılı olarak bahsedilerek düzenlenen vekaletnameye deniyor. Örneğin, bir gayrimenkulün alım satım işleminde, gayrimenkulün tapu kayıtları yazılmak suretiyle hazırlanan vekaletname, özel vekaletname oluyor.


*Genel vekaletnameler, ayrıntıların belli olmadığı durumlarda veya birkaç yetkinin bir arada yazıldığı durumlarda düzenlenen vekaletnameye deniyor.


Vekalet nasıl verilir?

Vekalet verilebilmesi için vekalet veren kimsenin T.C. kimlik numarasının da yer aldığı nüfus cüzdanı ve 2 adet fotoğraf gerekiyor. Vekalet vermek için gerekli belgeler in temin edilmesi ile notere vekalet işlemi için başvurulup, vekil ataması yapılabiliyor.


Noterden vekalet verme ücreti

Noterden vekalet verme ücreti, karar çeşitlerine göre değişkenlik gösteriyor. Örneğin; 


Davanın konusuz kalması

- Delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce, vekalet ücretinin yarısına, 

- Delillerin toplanmasına ilişkin ara karar gereğinin yerine getirilmesinden sonra vekalet ücretinin tamamına hükmolunuyor.


Feragat

- Delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce, vekalet ücretinin yarısına, 

- Delillerin toplanmasına ilişkin ara karar gereğinin yerine getirilmesinden sonra tamamına hükmolunuyor.

- Feragat edilen kısım için oranlanarak veriliyor. 

- Feragat eden taraf davanın açılmasına neden olmadıysa karşı tarafa vekalet ücreti verilmiyor.


Vekaletnamenin son bulması

* Vekaletname belirli bir iş için verildiği takdirde, o işin tamamlanması halinde;

* Belirli bir süreyi kapsıyorsa o sürenin dolması halinde;

* Vekil veya müvekkilin ölümü, hacir altına alınması, iflası veya gaipliğine karar verilmesi ile;

* Vekilin bu görevinden istifa etmesi ile sona eriyor.Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com