Veraset ve intikal vergisi 2. taksit ödemeleri başladı!

Veraset ve intikal vergisi 2. taksit ödemeleri başladı! Veraset ve intikal vergisi 2. taksit ödemeleri başladı!

Menkul ve gayrimenkullerin veraset yoluyla veya ivazsız bir surette intikal etmesi halinde veraset ve intikal vergisi ödeniyor. 2015 yılı vergi takvimine göre veraset ve intikal vergisi 2. taksit ödemeleri başladı..


Veraset ve intikal vergisi 2. taksit ödemeleri başladı!

Menkul ve gayrimenkullerin veraset yoluyla veya ivazsız bir surette intikal etmesi halinde veraset ve intikal vergisi ödeniyor.


Vergide matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmaktadır. Bakanlar Kurulu, yukarıda yer alan matrah dilimlerini yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir.


3 sene boyunca ödenen vergi senede 2 eşit taksit halinde veriliyor. Taksit ödemeleri ise Mayıs ve Kasım aylarında yapılıyor. Buna göre, veraset ve intikal vergisi 2. taksit ödemeleri başladı.


Örnek hesaplama:

Vefat eden kişinin 400.000 TL miras bıraktığı, iki çocuğu bulunduğu varsayıldığında, her çocuk kendine kalan miras payından 146.306 TL istisna düşüldükten sonra kalan tutar veraset ve intikal vergisi matrahı kabul edilip tarife oranına göre vergilenecektir.


Her bir çocuğun miras payı % 50 (200.000 TL) olduğundan birisinin matrahı:


200.000 -146.306 = 53.694 TL olacaktır.


Ödenecek vergi: 53.694 * %1 = 536,94 TL olacaktır. Diğer mirasçının vergisi de bu tutar olacağından toplam 1.073,88 TL olacaktır. Bu tutar Mayıs ve Kasım aylarında altı eşit taksitte ödenecektir. İlk taksit 178,98 TL olarak ödenecektir.


Ancak, veraset yoluyla değil de şahsa, ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi ivazsız intikallereilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanacağından yukarıdaki örnekteki duruma göre her mirasçı için hesaplanacak vergi şu şekilde olur.


İstisna tutarı 3.371 TL’dir.


Matrah 200.000 – 3.371 = 196.629 TL’dir. Matrah artan orana tabi tutulduğunda, ödenecek vergi şu şekilde hesap edilecektir.


190.000 * %5 (Normal oran %10) = 9.500 TL

6.629 * %7,5 (Normal oran %15) = 497,17 TL


9.500 + 497,17 = 9.997,17 TL Mayıs ve Kasım aylarında altı eşit taksitte ödenecektir.


İlk taksit 1.666,19 TL olarak ödenecektir.Veraset ve intikal vergisi indirimi nasıl yapılır?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com