29 / 05 / 2022

Veraset ve intikal vergisi 2017 ne zaman?

Veraset ve intikal vergisi 2017 ne zaman?

Miras kalan gayrimenkuller için ödenen veraset ve intikal vergisi için henüz ödeme dönemi başlamadı. Peki, veraset ve intikal vergisi 2017 ne zaman?Veraset ve intikal vergisi, miras kalan gayrimenkuller için ödeniyor. Vergi, yalnız intikalden itibaren 3 sene içerisinde ödeniyor. Vergi, sene içerisinde iki eşit taksit halinde ödenebiliyor.


Toplamda 6 taksitte ödenebilen veraset ve intikal vergisi için ödemeler vergi dairesine yapılıyor. Peki, veraset ve intikal vergisi 2017 ne zaman?


Verginin 1. taksiti Mayıs ayında, ikinci taksiti ise Kasım ayında ödeniyor. Vergiyi kendisine miras kalan herkes değil, istisna sınırından yüksek değerde mirasa sahip olan kimseler ödüyor.  


Veraset ve intikal vergisine ilişkin olarak 48 seri nolu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, 27 Aralık 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Matrah dilim tutarlarının tespitine tebliğ kapsamında şu şekilde yer verildi:


Matrah dilim tutarlarının tespiti


(1) 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, “Vergi tarifesinin matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan dilim tutarlarının yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz.” hükmüne yer verilmiştir.


(2) Buna göre, 1/1/2017 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.Matrah

Verginin Oranı
Veraset Yoluyla İntikallerdeİvazsız İntikallerde
İlk 210.000 TL için110
Sonra gelen 500.000 TL için315
Sonra gelen 1.110.000 TL için520
Sonra gelen 2.000.000 TL için725
Matrahın 3.820.000 TL'yi aşan kısmı için1030
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com