5 soruda veraset ve intikal vergisi 2017!

5 soruda veraset ve intikal vergisi 2017!

Vatandaşların miras vergisi olarak da bildiği veraset ve intikal vergisi 2017 yılı 1. taksitleri 1 Mayıs'ta başlıyor. İşte 5 soruda veraset ve intikal vergisi 2017 detayları..1 Mayıs itibari ile 2017 yılı veraset ve intikal vergisi için ödeme dönemi başlıyor. Vergi için ilk taksit dönemi 31 Mayıs'ta sona erecek. Verginin ikinci taksitleri ise Kasım ayı içerisinde verilecek. 


Peki, kimler veraset ve intikal vergisi ödeyecek? Kimler ne kadar vergi ödeyecek? Veraset ve intikal vergisi nereye ödenecek? İşte 5 soruda veraset ve intikal vergisi 2017 detayları;


1. Veraset ve intikal vergisi hangi durumlarda ödenir?

Veraset ve intikal vergisi, bir kişinin ölümü üzerine, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul mallarla bütün hak ve alacaklarının mirasçılarına intikali halinde ödeniyor. Ayrıca malların karşılıksız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali halinde yine veraset ve intikal vergisi ödenmesi gerekiyor.


2.Veraset ve intikal vergisi beyannamesi nasıl verilir?

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi; -Veraset yoluyla intikallerde ölen kimsenin, ivazsız intikallerde tasarrufu yapan kişinin ikametgâhının, tüzel kişilerde ve diğer teşekküllerde bunların merkezlerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine,


- Muris veya tasarrufu yapan kişinin ikametgâhı yabancı bir ülkede ise bunların Türkiye'deki son ikametgâhının bulunduğu yer vergi dairesine,


- Mükellefin yabancı memlekette bulunması halinde beyanname, mükellefin bulunduğu yerdeki Türkiye Konsolosluğuna, veriliyor. Beyannameler ilgili vergi dairelerine bizzat elden verilebileceği gibi taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Beyannameye eklenecek belgeler şu şekilde sıralanıyor:


-Veraset ilamı (mirasçılık belgesi)(*),

-Vasiyetname, miras mukavelenamesi, 

-Borç ve masraflara ait belgeler,

-Ticari bilanço ve gelir tablosu,

-Gayrimenkuller için, tapunun fotokopisi ve emlak vergisi değerini gösteren ilgili belediyeden alınmış bir belge 

-Ölüm ve Mirasçılık Bildirimi; Bu bildirim formu, veraset ve intikal vergisini tarha yetkili vergi dairelerinden alınıp doldurulduktan sonra, ölenin son ikametgâhının bağlı olduğu muhtarlığa tasdik ettirilmesi zorunludur. (Murisin Türkiye'deki son ikametgâhı bilinmiyor ise söz konusu belge aranılmayacaktır.) 


3. Veraset ve intikal vergisi nereye ödenir?

Veraset ve intikal vergisi, beyannamenin verildiği vergi dairesine ödeniyor. Ödemeler vergi dairesi internet şubesine de yapılıyor.


4. Veraset ve intikal vergisi kaç sene ödenir?

Halk arasında miras vergisi olarak da bilinen veraset ve intikal vergisi, tahakkukundan itibaren üç yılda her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere toplam altı eşit taksitte ödeniyor.


Gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunlarında, yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar ödenir.


5. Veraset ve intikal vergisi 2017 istisna tutarları neler?Matrah

Verginin Oranı
Veraset Yoluyla İntikallerdeİvazsız İntikallerde
İlk 210.000 TL için110
Sonra gelen 500.000 TL için315
Sonra gelen 1.110.000 TL için520
Sonra gelen 2.000.000 TL için725
Matrahın 3.820.000 TL'yi aşan kısmı için1030


Bir şahsa, ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com