28 / 05 / 2022

Veraset ve intikal vergisi 1. taksiti 2017!

Veraset ve intikal vergisi 1. taksiti 2017!

2017 yılı içinde gayrimenkuller için ödenecek vergiler arasında veraset ve intikal vergisi de bulunuyor. Veraset ve intikal vergisi 1. taksiti 2017 ödemeleri Mayıs ayında başlayacak..Miras kalan gayrimenkuller için mirasçıların veraset ve intikal vergisi ödemeleri gerekiyor. Bu vergi sürekli değil, yalnız intikalden itibaren 3 sene içerisinde ödeniyor.


3 senede iki eşit taksit olmak üzere toplam 6 taksitte ödenebilen veraset ve intikal vergisi için ödemeler vergi dairesine yapılıyor.


Veraset ve intikal vergisinin 1. taksiti Mayıs ayında, ikinci taksiti ise Kasım ayı içerisinde ödeniyor. Vergiyi belirlenen sınırlar üzerinde değerde mirasa sahip olan kimseler ödüyor.  


Veraset ve intikal vergisine ilişkin olarak 48 seri nolu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, 27 Aralık 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Matrah dilim tutarlarının tespitine tebliğ kapsamında şu şekilde yer verildi:


Matrah dilim tutarlarının tespiti

(1) 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, “Vergi tarifesinin matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan dilim tutarlarının yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz.” hükmüne yer verilmiştir.


(2) Buna göre, 1/1/2017 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.Matrah

Verginin Oranı
Veraset Yoluyla İntikallerdeİvazsız İntikallerde
İlk 210.000 TL için110
Sonra gelen 500.000 TL için315
Sonra gelen 1.110.000 TL için520
Sonra gelen 2.000.000 TL için725
Matrahın 3.820.000 TL'yi aşan kısmı için1030Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com