25 / 06 / 2022

Veraset ve intikal vergisi 1. taksiti 31 Mayıs'ta bitiyor!

Veraset ve intikal vergisi 1. taksiti 31 Mayıs'ta bitiyor!

3 yılda her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere toplam altı eşit taksitte ödenen veraset ve intikal vergisi için 2017 yılı 1. taksiti 31 Mayıs'ta sona eriyor..Bir kişinin ölümü üzerine, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul mallarla bütün hak ve alacaklarının mirasçılarına intikali halinde kanunen veraset ve intikal vergisi ödeniyor. 


Ayrıca malların karşılıksız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali halinde yine bu vergi ödeniyor. Veraset ve intikal vergisi, miras vergisi olarak da biliniyor.


Veraset ve intikal vergisi, tahakkukundan itibaren üç yılda her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere toplam altı eşit taksitte ödeniyor. Buna göre 2017 yılı veraset ve intikal vergisi 1. taksiti 31 Mayıs'ta bitiyor.


Veraset ve intikal vergisi, beyannamenin verildiği vergi dairesine veya vergi dairesi internet şubesine yapılıyor.


Bir şahsa, ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.Matrah

Verginin Oranı
Veraset Yoluyla İntikallerdeİvazsız İntikallerde
İlk 210.000 TL için110
Sonra gelen 500.000 TL için315
Sonra gelen 1.110.000 TL için520
Sonra gelen 2.000.000 TL için725
Matrahın 3.820.000 TL'yi aşan kısmı için1030
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com