Veraset ve intikal vergisi beyannamesi örneği 2015!

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi örneği 2015! Veraset ve intikal vergisi beyannamesi örneği 2015!

Kişi miras, vasiyet, vb. sebeplerle servete sahip olduğunda veraset ve intikal vergisi; bağış veya başka yollardan servet sahip oluyorsa intikal vergisi ödemek zorunda oluyor. İşte veraset ve intikal vergisi beyannamesi örneği 2015...Veraset ve intikal vergisi beyannamesi örneği 2015!

Türk Vergi sisteminde yer alan dolaysız vergilerden biri olan veraset ve intikal vergisi; bedelsiz veya karşılıksız olarak elde edilen servet unsurlarından alınan bir tür servet vergisidir. Yani servet üzerinden alınan vergi oluyor.


Kişi miras, vasiyet, vb. sebeplerle servete sahip olduğunda veraset ve intikal vergisi; bağış veya başka yollardan servet sahip oluyorsa intikal vergisi ödemek zorunda oluyor.


Veraset yoluyla meydana gelen intikallere ilişkin veraset ve intikal vergisi beyannamesi;

Ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ise ölüm tarihinden itibaren dört ay içinde,

Ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ve mükellefler yabancı bir memlekette bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden altı ay içinde verilir,

Ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş ve mükellefler Türkiye’de bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden altı ay içinde,

Ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş ve mükellefler ölenin bulunduğu memlekette bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden dört ay içinde,

Ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş ve mükellefler ölenin bulunduğu memleketin dışında başka bir yabancı memlekette bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden sekiz ay içinde,

Gaiplik halinde gaiplik kararının ölüm siciline işlendiği tarihi takip eden bir ay içinde, verilir.


Mükellefler, veraset ve intikal vergisi beyannamesini;

Veraset yoluyla gerçekleşen intikallerde ölen kimsenin ikametgâhının bulunduğu, Diğer suretle gerçekleşen intikallerde tasarrufu yapan şahsın ikametgâhının bulunduğu, Tüzel kişilerde ve diğer teşekküllerde merkezlerinin bulunduğu, Miras bırakanın veya bu tasarrufu yapan şahsın ikametgâhı yabancı memlekette ise Türkiye’deki son ikametgâhının bulunduğu,7 bulunduğu yerdeki vergi dairesine verirler.


Veraset ve intikal vergisi beyannamesi örneği, vergi dairesinde doldurulabiliyor.
Veraset ve intikal vergisi oranı 2015!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com