Veraset ve intikal vergisi için son 2 hafta kaldı!

Veraset ve intikal vergisi için son 2 hafta kaldı!

Türkiye'de bulunan malların ivazsız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali Veraset ve İntikal Vergisi'ne tabi tutuluyor. 2016 yılı veraset ve intikal vergisi için son 2 hafta kaldı..Türkiye'de bulunan malların veraset tarikiyle veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali Veraset ve İntikal Vergisi'ne tabi tutuluyor.


Bu vergi belli bir süre boyunca ödeniyor. Kanunen miras kalan kimseler veraset ve intikal vergisinin mükellefi oluyor. Yasanın 20'inci maddesi uyarınca bu verginin mükellefiyeti; 

* Beyanname verildiği takdirde, beyannamede gösterilen mallar için beyanname tarihinde, 


* Verilen beyannamede gösterilmeyen mallar ile beyanname verilmeyen hallerde intikal eden malların idarece tesbit olunduğu tarihte, 


* Terekenin tahriri, defter tutma veya resmi tasfiye hallerinde mahkemece bu işlemlerin ikmal edildiği tarihte başlıyor.


Veraset ve intikal vergisi 3 sene boyunca Mayıs ve Kasım ayları olmak üzere senede iki eşit taksit halinde ödeniyor. Böylece toplam 6 taksitte vergi borcu ödenmiş oluyor.


Mayıs ayı vergi takvimine göre 2016 yılı veraset ve intikal vergisi için son 2 hafta kaldı. Ancak ödeme öncesinde veraset ve intikal vergisi beyannamesi veriliyor. Beyannameler ise 25 Mayıs'a kadar veriliyor.Veraset ve intikal vergisi beyannamesi cezası 2016!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com