Veraset ve intikal vergisi için son 25 gün!

Veraset ve intikal vergisi için son 25 gün!

Kendisine miras kalan ve yapılan hesaplamalar sonrasında istisna haddini aşan mirasçılar veraset ve intikal vergisi ödemek ile mükellef oluyor. Henüz ödeme yapmayanların veraset ve intikal vergisi için son 25 gün kaldı..Kendisine miras kalan ve kalan miras değeri yapılan hesaplamalar sonrasında istisna haddini aşan mirasçılar veraset ve intikal vergisi ödemek ile mükellef oluyor.


Veraset ve İntikal Vergisi;

a) Veraset tarikiyle vakı intikallerde ölen kimsenin, diğer suretle vukua gelen intikallerde tasarrufu yapan şahsın ikametgahının, hükmi şahıslarda ve diğer teşekküllerde merkezlerinin bulunduğu;


b) Muris veya tasarrufu yapan şahsın bu ikametgahı yabancı bir memlekette ise Türkiye'deki son ikametgahının bulunduğu;


c) Muris veya tasarrufu yapan şahıs Türkiye'de hiç ikamet etmemiş veya son ikametgahı tespit olunamamış ise Maliye Vekaletinin tayin edeceği; Yer vergi dairesi tarafından tarh olunuyor.


Veraset ve intikal vergisi son gün 31 Mayıs

Veraset ve intikal vergisi ödemeleri 3 sene boyunca yapılıyor. Vergi senede 2 eşit taksit halinde ödeniyor. 


2016 yılı veraset ve intikal vergisinin ilk ödemeleri Mayıs ayında yapılıyor. İkinci taksit ödemeleri ise Kasım ayında ödeniyor. Buna göre ilk taksitler için mükellefin önünde son 25 gün bulunuyor.


1/1/2016 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanıyor:


MatrahVerginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla İntikallerde İvazsız  İntikallerde


İlk             210.000 TL için110

Sonra gelen     500.000 TL için 315

Sonra gelen     1.110.000 TL için520

Sonra gelen    2.000.000 TL için725

Matrahın     3.820.000 TL’yi aşan bölümü için 10   30


Veraset ve intikal vergisi sorgulama!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com