28 / 05 / 2022

Veraset ve intikal vergisi için son 8 gün!

Veraset ve intikal vergisi için son 8 gün!

Taşınmaz malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle ivazsız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali halinde Veraset ve intikal vergisi ödeniyor..Taşınmaz malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle ivazsız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali halinde Veraset ve intikal vergisi ödeniyor.


Verginin mükellefi taşınmazın intikal ettiği kişi oluyor. Gayrimenkullerin miras kalması durumunda vergiyi mirasçılar ödüyor.


Veraset ve intikal vergisi, tahakkukundan itibaren 3 yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte ödeniyor. Buna göre, veraset ve intikal vergisi için son 8 gün kaldı.


Ödeme öncesinde vergi dairesine belli bir süre içerisinde beyanname veriliyor. Veraset yoluyla meydana gelen intikallere ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi;


-Ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ise ölüm tarihinden itibaren, mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde 4 ayiçinde, yabancı bir ülkede bulunmaları halinde 6 ay içinde,


-Ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş ise mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde 6 ay içinde, ölen kişinin bulunduğu ülkede bulunmaları halinde 4 ay içinde, murisin bulunduğu ülke dışında yabancı bir ülkede bulunmaları halinde 8 ay içinde,


-Gaiplik halinde, gaiplik kararının ölüm siciline kaydolunduğu tarihi izleyen 1 ay içinde, veriliyor.


İvazsız intikallere ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi ise malların hukuken iktisap edildiği tarihi izleyen 1 ay içinde veriliyor.Veraset ve intikal vergisi 2016 istisna tutarları!Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com