Veraset ve intikal vergisi ödeme 2021!

Veraset ve intikal vergisi ödeme 2021!Menkul ve gayrimenkullerin veraset halinde ya da ivasız olarak intikal etmesi durumunda elde edilen miras için vergi ödeniyor. Peki vergi mükellefleri ödemelerini hangi tarihlerde yapacak? İşte veraset ve intikal vergisi ödeme 2021...


Türkiye'de bulunan malların veraset yoluyla ya da ivazsız olarak bir kişiden diğer kişiye intikal etmesi halinde miras vergisi ödemesi yapılıyor. Miras vergisinde ödeme tarihleri belli oldu.

Malların karşılıksız olarak bir şahıstan diğer şahsa intikal etmesi durumunda ödenen miras vergisini ödemeyenler için cezai işlem uygulanacak.

Veraset ve intikal vergisi ödeme 2021!

Veraset ve intikal vergisi ödeme 2021

Veraset ve intikal vergisi tahakkukundan itibaren (3) yılda ve her yıl haziran ve kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksit şeklinde ödeme yapılıyor. Miras kalan vatandaşlar, vergi borcunu belli bir süre için, yıl içinde iki eşit taksit şeklinde ödeniyor. Toplamda 6 taksit olarak veraset ve intikal vergisi borcu olan kişinin borcu kapatılıyor.

Veraset ve intikal vergisi ödeme 2021!

Veraset ve intikal vergisi istisna 2021

2021 miras vergisi oranları Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği kapsamında yer aldı. Tebliğte veraset ve intikal vergisinin istisna tutarları da belirlendi. Veraset ve intikal vergisi istisna tutarları şu şekilde: 

- Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 334.534 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 669.479 TL),

- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.703 TL,

- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 7.703 TL, olarak dikkate alınacak.

Veraset ve intikal vergisi 2021 tarifesi

Veraset ve intikal vergisi ödeme 2021!

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No: 52!

Mirasçılar 2021'de ne kadar vergi ödeyecek?