02 / 07 / 2022

Veraset ve intikal vergisi ödeme 2021 hesaplama!

Veraset ve intikal vergisi ödeme 2021 hesaplama!

Menkul ve gayrimenkullerin veraset halinde ya da ivasız olarak intikal etmesi durumunda elde edilen miras için vergi ödenmesi gerekiyor. İşte veraset ve intikal vergisi ödeme 2021 hesaplama...Veraset ve intikal vergisi ödeme 2021 hesaplama!
Türkiye'de bulunan malların veya gayrimenkullerin veraset durumunda ya da ivazsız olarak bir kişiden diğer kişiye geçmesi halinde miras vergisi ödeniyor. Malların karşılıksız olarak bir şahıstan diğer şahsa intikal etmesiyle Veraset ve İntikal Vergisi ödeniyor. 

Veraset ve intikal vergisi ödeme 2021 hesaplama!

Miras vergisi ödeme 2021

Veraset ve intikal vergisi tahakkukunun ardından (3) yılda ve her yıl iki eşit taksit halinde ödeniyor. Miras kalan vatandaşlar, vergi borcunu belli bir süre için, yıl içinde iki eşit taksit şeklinde ödeniyor. Toplamda 6 taksit olarak veraset ve intikal vergisi borcu olan kişinin borcu kapatılıyor.

Veraset ve intikal vergisi ödeme 2021 hesaplama!

Miras vergisi istisna 2021

2021 miras vergisi oranları Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği kapsamında açıklandı. Tebliğ kapsamında miras vergisi istisna 2021 tutarları açıklandı. Miras vergisi istisna tutarları şöyle:

- Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 334.534 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 669.479 TL),

- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.703 TL,

- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 7.703 TL, olarak dikkate alınacak.

Veraset ve intikal vergisi ödeme 2021 hesaplama!

Veraset ve intikal vergisi ödeme 2021 hesaplama

Veraset ve intikal vergisi ödeme 2021 hesaplama örneği şu şekilde:

Veraset ve intikal vergisi ödeme 2021 hesaplama!Veraset ve intikal vergisi ödeme 2021!