Veraset ve intikal vergisi son gün yarın!

Veraset ve intikal vergisi son gün yarın!Veraset ve intikal vergisi kanunu gereğince Miras yolu ile elde edilen gayrimenkuller için mal beyanında bulunulması ve miras kalan malların alınmasından sonra ise söz konusu mallar için vergi ödenmesi gerekiyor. Son gün yarın..


Veraset ve intikal vergisi son gün yarın!

Miras yolu ile elde edilen gayrimenkuller için mal beyanında bulunulması ve miras kalan malların alınmasından sonra ise söz konusu mallar için vergi ödenmesi gerekiyor.


Veraset ve intikal vergisi kanunu gereğince, Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların; ölüm, bağış (hibe) ya da herhangi bir şekilde karşılıksız olarak bir kişinin mülkiyetinden diğer bir kişinin mülkiyetine geçmesi Veraset ve İntikal Vergisinin konusunu oluşturuyor.


2014 yılı veraset vergisi oranları:

Veraset Yoluyla İntikallerde 

İlk 190.000 TL için yüzde 1

Sonra gelen 440.000 TL için  yüzde 3

Sonra gelen 970.000 TL için yüzde 5

Sonra gelen 1.800.000 TL için yüzde 7 

Matrahın 3.400.000 TL’yi aşan bölümü için yüzde 10


İvazsız İntikallerde 

İlk 190.000 TL için yüzde 10 

Sonra gelen 440.000 TL yüzde 15 

Sonra gelen 970.000 TL yüzde 20 

Sonra gelen 1.800.000 TL yüzde 25 

Matrahın 3.400.000 TL’yi aşan bölümü için yüzde 30 


Miras hukukuna göre bir şahsa, ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır. 


Veraset ve intikal vergisi son gün yarın..

Veraset ve intikal vergisi olarak adlandırılan bu vergi, tahakkuk tarihinden itibaren 3 yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödeniyor.


Veraset ve intikal vergisinin ilk taksit ödemelerinin Mayıs ayının sonuna kadar yapılmış olması gerekiyordu. Ancak, 31 Mayıs'ın haftasonuna denk gelmesi nedeni ile vergi ödemesi en son 2 Haziran'da yapılıyor. Buna göre veraset ve intikal vergisi 2014 ilk taksiti en son yarın ödenecek.


Veraset ve intikal vergisi beyannamesi verilmezse ne olur?