Veraset ve intikal vergisi taksitleri 2016!

Veraset ve intikal vergisi taksitleri 2016!

Veraset tarikiyle veya ivazsız bir tarzda mal iktisap eden kimseler bu verginin mükellefi oluyor. Peki, veraset ve intikal vergisi kaç sene boyunca kaç taksitte ödenir? İşte veraset ve intikal vergisi taksitleri 2016..Veraset ve intikal vergisi taksitleri 2016!

Veraset ve intikal vergisi, Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset tarikiyle veya her hangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali halinde ödeniyor.


Veraset tarikiyle veya ivazsız bir tarzda mal iktisap eden kimseler bu verginin mükellefi oluyor. Veraset ve İntikal Vergisi;


a) Veraset tarikiyle vakı intikallerde ölen kimsenin, diğer suretle vukua gelen intikallerde tasarrufu yapan şahsın ikametgahının, hükmi şahıslarda ve diğer teşekküllerde merkezlerinin bulunduğu;


b) Muris veya tasarrufu yapan şahsın bu ikametgahı yabancı bir memlekette ise Türkiye'deki son ikametgahının bulunduğu;


c) Muris veya tasarrufu yapan şahıs Türkiye'de hiç ikamet etmemiş veya son ikametgahı tespit olunamamış ise Maliye Vekaletinin tayin edeceği; Yer vergi dairesi tarafından tarh olunuyor.


Veraset ve intikal vergisi taksitlendirme


Veraset ve intikal vergisi 3 sene boyunca ödenen bir vergi olarak karşımıza çıkıyor. Senede 2 eşit taksit halinde ödenen bu vergi toplam 6 taksitte ödenmiş oluyor.


Veraset ve intikal vergisinin ilk taksiti 1-31 Mayıs'ta, ikinci taksiti ise 1-30 Kasım'da ödeniyor. 


Veraset ve intikal vergisi tarifesi 2016!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com