Veraset ve İntikal Vergisinin hesaplanması!

Veraset ve İntikal Vergisinin hesaplanması! Veraset ve İntikal Vergisinin hesaplanması!

Şükrü Kızılot Hürses Gazetesi'ndeki bugünki yazısında miras hakkı, mirasçı başına 2013 yılında ne kadar vergi düşeceğini, veraset ve intikal vergisini, veraset ve İntikal Vergisinin nasıl hesaplandığını kaleme aldı...


Halk arasında kullanılan "Gelin girmeyen ev vardır ama ölüm girmeyen ev yoktur" sözü, hayatın acı gerçeklerinden biri... Bunun dışında bir de "ölüm hak miras helal" diye bir atasözü var. Bu da ölümün olağan olması gibi mirasın da paylaşılması olağandır, anlamına geliyor.

 

ÖLÜM, MİRAS VE VERGİ 

Ölüm halinde, ölenin borcu daha fazlaysa, ölüm tarihinden itibaren "üç ay içinde" mirası reddetmek mümkün (Medeni Kanun Md. 606). Bu süre içinde reddedilmediği takdirde, miras; mirasçı tarafından kabul edilmiş oluyor (MK Md. 610). Mirası reddeden kişi, ölen kişiden bağlanacak olan dul ve yetim aylığını alabiliyor. Bu da önemli bir avantaj. 


Ölüm halinde, mirasçılar dört ay içinde "veraset ve intikal vergisi" beyannamesi verecekleri için bu süre dolmadan "sulh hukuk mahkemesi "ne ya da notere başvurup "veraset ilamı" yani kimlerin ne oranda mirasçı olduklarını gösteren mahkeme kararı almaları gerekiyor. 

Ölüm nedeniyle intikal eden miras üzerinden, mirasçılar beyanname verip 'Veraset ve intikal vergisi" ödüyorlar. Duruma göre de ödemiyorlar. 


İSTİSNA TUTARI

 2013 yılında, mirasçılara uygulanacak "istisna tutarı" ve "tarife" yeniden belirlendi. Buna göre; 1) Miras kalan menkul ve gayrimenkul mallardan (borçlar düşüldükten sonra), evlatlıklarda dahil olmak üzere füruğ (altsoy yani bir kimsenin çocukları, onların çocukları, onların da çocukları) ve eşten her birine isabet eden miras hissesinin 2013 yılında 140 bin 774 TL'si veraset ve intikal vergisinden müstesna. 

İlginçtir çocuk, torun hatta torunun torunu bile 140 bin 774 TL'lik istisnadan yararlanabilmesine karşılık; anne, baba ve kardeş yararlandırılmıyor. Çünkü yasa böyle!.. 

2) Füruğ bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinin 2013 yılında, 281 bin 720 TL'si veraset ve intikal vergisinden müstesna tutulacak. 

VERGİ TARİFESİ

 Veraset ve İntikal Vergisi hesaplanırken; - Önce her mirasçıya isabet eden miras payının tutarı belirleniyor. 

-Sonra her birinden ayrı ayrı "istisnatutarı" düşülüyor. 

- Kalan tutarın vergisi, (yüzde 1 'den başlayıp 10'a kadar çıkan) tarifeye göre hesaplanıyor. 

2013 yılı tarifesi Tablo-I'de gösterilmiştir. 

Hesaplanan Veraset ve İntikal Vergisi, her biri Mayıs ve Kasım ayında olmak üzere, 3 yılda 6 eşit taksitte ödeniyor. 


Şükrü Kızılot/ Hürses Gazetesi