Veraset ve intikal vergisinin ödeme süresi ve taksit dönemleri!

Veraset ve intikal vergisinin ödeme süresi ve taksit dönemleri! Veraset ve intikal vergisinin ödeme süresi ve taksit dönemleri!

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu gereğince, kendisine miras yolu ile gayrimenkul kalan kimseler, bu edinim için veraset ve intikal vergisi ödüyor. İşte veraset ve intikal vergisinin ödeme süresi ve taksit dönemleri..Veraset yoluyla intikal eden mal, mülk, para ve haklar bütünü olan miras, vefat halinde yasal ve atanmış mirasçılarına kalıyor. Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu gereğince, kendisine miras yolu ile gayrimenkul kalan kimseler, bu edinim için veraset ve intikal vergisi ödüyor.

Ayrıca malların karşılıksız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali halinde de yine veraset ve intikal vergisinin ödenmesi gerekiyor.

Veraset ve intikal vergisinin ödeme süresi ve taksit dönemleri

Veraset ve intikal vergisi tahakkukundan itibaren (3) yılda ve her yıl mayıs ve kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte (gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazananlara ödenecek ikramiyeler ile 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunları dolayısıyla dağıtılacak ikramiyelerden kesilen vergiler beyanname verme süresi içinde) ödenir.

Buna göre, kendisine miras kalan kimseler, vergi borcunu belli bir süre için, senede iki eşit taksit halinde ödüyor. Toplamda 6 taksitte veraset ve intikal vergisi borcu kapatılmış oluyor.

Miras vergisi, Veraset ve İntikal Vergi Dairelerine ödeniyor. Verginin beyannameleri ise taşınmazların bağlı olduğu belediyeye veriliyor. 

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanıyor:

Veraset ve intikal vergisi taksitleri 2018!

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com