03 / 06 / 2023

Miras intikal vergisi ödeme süresi 2021!

Miras intikal vergisi ödeme süresi 2021!

Mirasçıların elde edilen miras için vergi ödemesi gerekiyor. Peki miras intikal vergisi ödeme süresi 2021 ne zaman? İşte miras vergisi ödeme zamanı...Miras intikal vergisi ödeme süresi 2021!
Türkiye'deki malların ve ya gayrimenkullerin veraset şeklinde ya da ivazsız olarak bir kişiden diğer kişiye intikal etmesi durumunda miras vergisi ödenmesi gerekiyor. Malların karşılıksız olarak bir şahıstan diğer şahsa intikal etmesi halinde ise miras vergisi ödeniyor. Türk vatandaşlığı olan bir kişinin yurt içinde ya da yurt dışında olup olmadığı değerlendirilmeden aynı yollar ile mülk edinmesi durumunda vergi ödenmesi gerekiyor. Malların karşılıksız olarak bir şahıstan diğer şahsa intikal etmesi durumunda ödenen miras vergisini ödemeyenler için cezai işlem uygulanacak. Peki miras intikal vergisi ödeme süresi 2021 ne zaman? İşte miras vergisi ödeme zamanı...

Miras intikal vergisi ödeme süresi 2021!

Veraset ve intikal vergisi istisna 2021

2021 miras vergisi oranları Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği kapsamında yer aldı. Tebliğte veraset ve intikal vergisinin istisna tutarları da belirlendi. Veraset ve intikal vergisi istisna tutarları şöyle:
- Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 334.534 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 669.479 TL),

- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.703 TL,

- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 7.703 TL, olarak dikkate alınacak.

Miras intikal vergisi ödeme süresi 2021!

Veraset ve intikal vergisi 2021 hesaplama

Miras intikal vergisi ödeme süresi 2021!

Miras intikal vergisi ödeme süresi 2021

Veraset ve intikal vergisi tahakkukundan itibaren (3) yılda ve her yıl haziran ve kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksit şeklinde ödeme yapılıyor. Miras kalan vatandaşlar, vergi borcunu belli bir süre için, yıl içinde iki eşit taksit şeklinde ödeniyor. Toplamda 6 taksit olarak veraset ve intikal vergisi borcu olan kişinin borcu kapatılıyor.

Miras intikal vergisi ödeme süresi 2021!

Veraset ve intikal vergisi 1. taksit ödemeleri: 01/03/2021 - 31/05/2021
Veraset ve intikal vergisi 1. taksit ödemeleri: 01/11/2021 - 30/11/2021

Mirasçılar 2021'de ne kadar vergi ödeyecek?

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com
Geri Dön