11 / 08 / 2022

Miras vergisi ödeme süresi 2021!

Miras vergisi ödeme süresi 2021!

Menkul ve gayrimenkullerin veraset halinde ya da ivasız olarak intikal etmesi halinde elde edilen miras için vergi ödenmesi gerekiyor. Peki vergi mükellefleri ödemeleri ne zaman başlıyor? İşte miras vergisi ödeme süresi 2021...Türkiye'de bulunan malların veya gayrimenkullerin veraset durumunda ya da ivazsız olarak bir kişiden diğer kişiye geçmesiyle miras vergisi ödenmesi gerekiyor. Malların karşılıksız olarak bir şahıstan diğer şahsa intikal etmesi halinde ise Veraset ve İntikal Vergisi ödemesi yapılıyor. Türk vatandaşlığı olan bir kişinin yurt içinde ya da yurt dışında olup olmadığına bakılmaksızın aynı yollar ile mülk edinmesi durumunda vergi ödeniyor.

Miras vergisi ödeme süresi 2021!

Miras vergisi istisnası 2021

2021 miras vergisi oranları Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği kapsamında açıklandı. Tebliğ kapsamında miras vergisi istisna 2021 tutarları açıklandı. Miras vergisi istisna tutarları şu şekilde: 

- Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 334.534 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 669.479 TL),

- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.703 TL,

- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 7.703 TL, olarak dikkate alınacak.

Miras vergisi ödeme süresi 2021!

Miras vergisi ödeme süresi 2021

Miras vergisi ödeme süresi 2021 2021 Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi sitesinde duyuruldu. İşte miras vergisi ödeme süresi 2021...

Veraset ve intikal vergisi 1. taksit ödemeleri: 01/03/2021 - 31/05/2021
Veraset ve intikal vergisi 1. taksit ödemeleri: 01/11/2021 - 30/11/2021

Miras vergisi hesaplama 2021

Miras vergisi ödeme süresi 2021!

Veraset ve intikal vergisi ödeme 2021!