28 / 05 / 2022

Vip Katara Turizm İthalat İhracat Limited Şirketi kuruldu!


Vip Katara Turizm İthalat İhracat Limited Şirketi bugün Şişli'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Çoskun Köygülü tarafından kuruldu.Vip Katara Turizm İthalat İhracat Limited Şirketi bugün Şişli'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Çoskun Köygülü tarafından kuruldu.

Vip Katara Turizm İthalat İhracat Limited Şirketi konusu: 

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır; 1. Yurt içinden ve yurt dışından yurt içine ve yurt içinden ve yurt dışından yurt dışına kara, deniz, hava ulaştırma araçları ile münferit veya gruplar halinde turist getirmek veya götürmek. Gezi, eğlence, spor, fuar, kongre, konferans ve benzeri organizasyonların biletlerini almak ve satmak. Uçak, otobüs, gemi v.b. tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak, internet, elektronik ortam ve online sistemler üzerinden de bu hizmetleri vermek. 1618 sayılı kanun uyarınca iç ve dış turizme ve organizasyona yönelik faaliyetlerde bulunmak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında turizm bürosu, acente, mümessillik, bayilikler ve şubeler açmak ve bu maksatla kurulmuş firmalara ortak olmak. 2. Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama seyahati taşıma rehberlik hizmetlerini yürütmek, rezervasyon yaptırmak ve online sistemler üzerinden bu hizmetleri vermek. Her türlü aracılık hizmeti vermek. 3. Turistlere döviz mevzuatı, gümrük muameleleri, pasaport, vize ve seyahatle ilgili işlemlerde yardımcı olmak, karşılama ve ağırlama hizmetlerini ifa etmek, satışını yaptığı hizmetlere ilişkin enformasyon görevi yapmak. 4. Konusu ile ilgili her türlü motorlu ve motorsuz araçları satın almak, satmak, kiralama hizmetleri vermek, gemi ve yat işletmeciliği yapmak, kiralamak, hava araçları hizmetleri vermek. 5. Amacı doğrultusunda her türlü ithalat ve ihracat faaliyetlerini yürütmek. 6. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralayabilir kiraya verebilir, bunlar üzerinde tarım faaliyetleri yapabilir, ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek verebilir, ipotek alabilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakıi kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdince cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselizasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirket konusu ile ilgili olarak mali ticari sınai idari tasarruf ve faaliyetlerinde bulunur, ithalat fason dahili ticaret komisyon taahhüt iç ve dış uluslararası mümessillik, pazarlamacılık bayilik ve acentecilik yapar. Şirket konusu ile ilgili her türlü ticari mali ve hukuki tasarruflarda bulunabilir. Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili yayım etüdü danışmanlık yapabilir.Şirket bu faaliyetlerini yurt içinde ve yurt dışında yapabilir. Şirket konusu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel ve gerçek kişilerce açılacak ihalelere girebilir, taahhütlerde bulunabilir. Şirket lehine ipotek teminat kefalet irtifak intifa ayni haklar elde edebilir. Mümessillik acentecilik ve irtibat büroları açabilir, kiralayabilir, bunların Türkiye distribütörlüğünü veya mümessilliğini yapabilir, her türlü teşvik tedbirlerden faydalanabilir, her türlü mali, ayni, nakdi hibe ve desteklerden yararlanabilir. Bu konuda devler teşvikleri, yurt içi ve yurt dışı marka, patent ve yabancı ortaklar ile müştereken veya münferiden yatırım yapabilir, firma dahilinde işlem ve izin belgesi ile mamül ve yarı mamüllere ait hammaddeleri, yarı mamül maddeleri, ambalaj maddelerini ithal edebilir, bu mevzuatın desteklerinden istisna ve muafiyetlerinden yararlanabilir.

Adres:İnönü Mah.Üftade Sk.Boncuk Apt.No:5/6 ŞİŞLİ