Sadoğlu Yapı Taahhüt İnşaat Harfiyat Otomotiv Gıda Ve Turizm İthalat İhracat Limited Şirketi kuruldu!

Sadoğlu Yapı Taahhüt İnşaat Harfiyat Otomotiv Gıda Ve Turizm İthalat İhracat Limited Şirketi kuruldu! Sadoğlu Yapı Taahhüt İnşaat Harfiyat Otomotiv Gıda Ve Turizm İthalat İhracat Limited Şirketi kuruldu!

Sadoğlu Yapı Taahhüt İnşaat Harfiyat Otomotiv Gıda Ve Turizm İthalat İhracat Limited Şirketi Hasan Günan tarafından 100 bin TL sermaye ile 26 Haziran 2015 tarihinde Kartal'da kuruldu.Sadoğlu Yapı Taahhüt İnşaat Harfiyat Otomotiv Gıda Ve Turizm İthalat İhracat Limited Şirketi Hasan Günan tarafından  100 bin TL sermaye ile 26 Haziran 2015 tarihinde Kartal'da kuruldu.


Sadoğlu Yapı Taahhüt İnşaat Harfiyat Otomotiv Gıda Ve Turizm İthalat İhracat Limited Şirketi iş konusu;1-Her türlü  yapı taahhüt inşaat işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak, satmak ve kiraya vermek Mesken,toplu konut, yol, köprü, baraj, liman, sondajkuyusu, fabrika, atölye, depo, spor tesisleri, kanalizasyonlar, arıtma tesisleri, içme suyu boru ve depolarının inşaatı, kamuya ait binaların inşaatı, her türlü gayrimenkulun yapımı ,alımı,satımı, yurtiçi ve yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, taşeronluk hizmetleri, 2- Her türlü yapı ve inşaat malzemelerinin, tuğla kiremit, kum, çimento,mıcır, inşaat demiri, fayans , karo, kalebodur , parke , mermer, sıhhi tesisat malzemeleri, kapı ve pencere doğramaları, hazır sıva, iç ve dış sıva, badana ,tecrit ve izolasyon malzemeleri, boya, armatürler, asma tavan ,açılır kapanır çatı pencere ve kapı sistemleri ve benzeri her türlü inşaat malzemeleri alımı ve satışı, 3- Her türlü dekorasyon tanzim ve yapımı, dekorasyon malzemelerinin imalatı ve mimari tasarımı, taahhüt, peyzaj mimarisi, iç ve dış mimarlık , çevre tasarımı ve düzenlenmesi,  4- Her türlü endüstriyel inşaat malzemeleri alım satım ,  5- Her türlü PVC , alüminyum , demir ve metal doğrama imal ve alım satımı, 6- Her türlü hurda sıhhi tesisat ve inşaat malzemeleri alım satımı, 7-Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motorsiklet, bisiklet, trayler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, grayder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında ticaretini yapmak, acente, bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak. Otomotiv sektörü ile ilgili her türlü mekanik, elektrikli, elektronik motor ve bütünleyici aksamını ve diğer tüm işlevli aksesuarlarını her türlü yedek parçalarını  almak, satmak ihracatını ve ithalatını yapmak. otomotiv bakım, onarımı ve servis hizmetleri, otomotiv kimyasalları ve sarf malzemeleri pazarlama ve ticareti  otomotiv lastik ve aksesuarlarına ilişkin ticaretini yapmak,2. el araç alım satımı yapmak 8-Zemin ve arazi hazırlama alanın temizlenmesi ile kazı ve hafriyat işleri (Tarımsal arazinin hazırlanması dinamitlenmesi ve kayaların kaldırılması inşaat tarım vb alanların drenajı hafriyat kazı dolgu vb işler) (Madencilik için yapılanları hariç) 9-Her türlü gıda maddelerini almak, satmak ,ithalatını ve ihracatını yapmak, ilgili  gıda maddelerini paketlemek için gerekli tesisler kurmak, devir almak,devretmek, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek. 10-İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin Maddelerinin ithalatını ve ihracatını yapmak, pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak  11- Konusu ile ilgili olarak her türlü gayri menkul ,arsa ,arazi, personel lojmanı, büro , eğitim ve dinlenme tesisleri, iş makinaları satın alır satar , kiralar, kiraya verir,rehin ,ipotek, devir ,temlik, kat irtifakı, kat mülkiyeti ve benzeri tapu işlemlerini yapmak ve ticari işletme rehini akdetmek , bu işlemleri şirket lehinde veya aleyhinde mülkiyeti üçüncü kişilere ait gayri menkuller üzerinde de yapabilmek , aracılık yapmamak şartı ile ayni hakları tesis ve tescil ettirmek, devletin sağladığı teşvik ve yatırım kolaylıklarından faydalanmak, 12- Şirket işleri için gereli taşıtları iktisap etmek , devretmek ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunmak. 13-Hırdavat, sıhhi tesisat ve ısıtma tesisatı malzemelerinin pazarlaması ,ithalatı ve ihracatı 14- Ayrıca her türlü ilk madde malzeme , yarı mamul,mamullerin alınıp fason olarak dışarıya yaptırılarak pazarlanması , ithalatı ve ihracatını yapmak. 15-Şirket konuları ile ilgili mümessillik distribütörlük yapabilir.  16- Şirket konuları ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği Yaparak yeni şirketler kurabilir kurulmuş şirketlere iştirak edebilir  17-Şirket konuları ile ilgili ve bu faaliyetleri için faydalı know how izin ruhsatname ihtira beraatleri, lisans, imtiyaz, marka ve emsali gibi hakları istihsal ve iktisap edebilir veya üçüncü şahıslara kısmen yada tamamen kiralayabilir devir edebilir başkalarına ait olanların devrini alabilir 18-Şirket ihtiyacı için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumları yerli ve yabancı işletmelerden temin edebilir.Bunlar için gerekli her türlü tasarruflarda bulunabilir 19-Şirket aracılık niteliğinde olmamak şartıyla hisse senedi , tahvil ve kar ortaklığı belgesi gibi menkul kıymetleri satın alır ve gerektiğinde bunları satabilir.  Şirket ihtiyacı için gerekli olan makine teçhizatı finansal kiralama yolu ile edinebilir. 20-Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü gayrimenkul iktisap etmek,kiralamak,kiraya vermek,satmak,sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tecil etmek veya  bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek.Şirket sahibi bulunduğu veya  diğer kişi ve kuruluşlara ait menkul ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler


Sadoğlu Yapı Taahhüt İnşaat Harfiyat Otomotiv Gıda Ve Turizm İthalat İhracat Limited Şirketi adres; Kartal, Atalar Mah, Halitpaşa Cad. Sadoğlu 90/13