Yabancı uyruklulara taşınmaz satışı nasıl yapılır?

Yabancı uyruklulara taşınmaz satışı nasıl yapılır?Türkiye'den gayrimenkul sahibi olmak isteyen yabancı uyruklu vatandaşlar, karşılıklılık şartı olmadan taşınmaz satın alabiliyor. Peki, tabancı uyruklulara taşınmaz satışı nasıl yapılır? İşte tapu işlemleri..


Yabancı uyruklulara taşınmaz satışı nasıl yapılır?

Türkiye'den gayrimenkul sahibi olmak isteyen yabancı uyruklu vatandaşlar, karşılıklılık şartı olmadan taşınmaz satın alabiliyor. Ancak Tapu Kanunu gereğince yabancılar taşınmaz satın alırken bazı yasal sınırlamalara uymak zorunda oluyor.


Buna karşın yabancıların taşınmaz ve sınırlı ayni hak ediniminin mümkün olup olmadığı konusunda Türkiye Büyükelçiliği veya Başkonsolosluklarından veya Türkiye’deki temsilciliklerinden bilgi alması gerekiyor.


Peki, yabancı uyruklulara taşınmaz satışı nasıl yapılır? Yabancıların tapu işlemleri nelerdir?


Yürürlükteki mevzuata gereğince taşınmaz mülkiyetinin devri Tapu Müdürlüklerinde imzalanacak resmi senet ve tescil ile mümkün oluyor. 

Yabancı uyruklu gerçek kişilerin taşınmaz edinimleri için ilgili tapu sicil müdürlüklerine gerekli belgeler ile birlikte müracaat etmeleri gerekiyor.


Yabancı taşınmaz satışı için gerekenler:

-Kimlik belgelerini veya pasaportlarını,


-Taşınmaz edinimleri ikamet iznine tabi yabancıların ilgili emniyet müdürlüklerinden verilen ikamet tezkerelerini,


-Yurt dışından verilen vekaletnameler esas alınarak vekaleten işlem yaptırmaları halinde, tercümeleriyle beraber vekaletnamelerin aslını veya onaylanmış bir örneğini beraberlerinde bulundurmaları gerekiyor.


Tapu harcı:

İlgili Belediyeden alınan ''Emlak Rayiç Değeri''nden az olmamak üzere satış bedeli üzerinden, hem alıcı hem satıcı tarafından tapu harcı ödeniyor: Binde 20.


Yöresel olarak belirlenen döner sermaye ücreti ödeniyor. (2015 yılı için en fazla 82,5 x 2.5 TL )Yabancılara 2015 yılı Ekim ayında kaç konut satıldı?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com