Yabancılar Türkiye'den nasıl konut alabilir?

Yabancılar Türkiye'den nasıl konut alabilir?

Yabancıların konut alımlarında kullanılacakları konut kredisi, konut kredisi faiz oranları da bankadan bankaya ülkeler arası mevzuata göre değişkenlik göstermektedir. Peki yabancılar Türkiye'den nasıl konut alabilir*Yabancıların Türkiye'de konut edinmelerin kolaylaştırmak adına Mayıs 2012'de ilgili kanunda bazı değişiklikler yapıldı. 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 6302 sayılı Kanun ile değişik 35. Maddesi uyarınca, yabancı uyruklu gerçek kişilerin ülkemizde taşınmaz edinmesinde karşılıklılık şartı kaldırıldı.


KrediPazari.com'un edindiği bilgilere göre, yabancı uyruklu gerçek kişiler, kanunda belirtilen koşullara ve sınırlamalara uyulmak kaydıyla, ülkemizde nitelik bakımından her türlü taşınmaza (Konut, İşyeri, Arsa, Tarla) sahip olabilmektedir. Ancak yabancı uyruklular tarafından satın alınan yapışız taşınmazda (Arsa, Tarla) geliştirilecek projenin, iki yıl içinde ilgili Bakanlığın onayına sunulması zorunludur.


Taşınmaz Mülkiyetinin Devri

Türkiye’de yürürlükteki mevzuata göre, taşınmaz mülkiyetinin devri ancak Tapu Müdürlüklerinde imzalanacak resmi senet ve tescil ile mümkündür. Noter huzurunda “satış vaadi sözleşmesi” imzalabilir ancak noter huzurunda imzalanan “satış vaadi sözleşmesi” veya harici satış sözleşmesi ile taşınmaz mülkiyetinin kazanılması mümkün değildir. Satış vaadi sözleşmesi sadece alıcı-satıcı arasında imzalanan karşılıklı verilen sözün yazılı hale getirilmiş şeklini ifade etmektedir, taşınmaz mülkiyet hakkının devri bu şekilde mümkün değildir. Konut alımlarında kullanılacak konut kredisi, konut kredisi faiz oranlan da bankadan bankaya ülkeler arası mevzuata göre değişkenlik göstermektedir.


Yabancıların Taşınmaz Ediniminde İlgili Kanuni Sınırlamalar

1. Ülke sınırları dahilinde, yabancı uyruklu bir gerçek kişi, maksimum 30 hektar taşınmaz satın alabilir ve sınırlı ayni hak edinebilir.

2.Askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde taşınmaz edinimi ve izin almadıkça kiralanması mümkün değildir.


3.Yabancı uyruklu gerçek kişiler, özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün %10’una kadar taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilir.


4.Gerçek kişilerle yabancı ülkelerde kendi mevzuatlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri lehine taşınmaz rehni tesisinde kanuni sınırlamalar uygulanmaz.


5.Kanun hükümlerine aykırı olarak edinilen; edinim amacına aykırı kullanıldığı ilgili Bakanlık ve idarelerce tespit edilen; proje şartıyla satın almalarda süresi içinde ilgili Bakanlığa başvurulmayan veya süresi içinde projeleri gerçekleştirilmeyen; taşınmazlar tasfiye hükümlerine tabidir.


Taşınmaz Edinimi için Başvuru ve İzlenen Yöntem

Alıcının "Ülkemizde Taşınmaz ve Sınırlı Ayni Hak Edinebilen Ülke Vatandaşlarından olması ve Edinim Şartlarfm taşıması gerekmektedir. Öncelikle Tapu Müdürlüğü’ne malikin/vekalet verdiği temsilcisinin ön başvuru yapması gerekir. (Ön başvurular genellikle öğle tatilinden önce, Tapu Müdürlüğü’nde sıra numarası alınarak yapılır.) Ön başvuru koşullarında eksiklik olması ve tamamlanabilecek durumda olması halinde ön başvuru dosyası bekletilmektedir.


Ülkemizde yabancı uyrukluların mülk edinimleri kolaylaştırmaktadır. Özellikle göç nedeniyle ülkemizde mülk edinenlerin sayısı diğer yabancılara kıyasla belirgin farkla öndedir. Nisan 2016'da satılan 1.581 adet konutun, 276'sı Irak vatandaşları tarafından alırken, Irak’ı sırasıyla, 172 konut ile Kuveyt, 165 konut ile Suudi Arabistan, 115 konut ile Afganistan ve 96 konut ile Rusya Federasyonu izlemiştir. Satışlarda ilk sırayı 540 konut satışı ile İstanbul alırken, İstanbul'u sırasıyla 360 konut satışı ile Antalya, 116 konut satışı ile Bursa, 71 konut satışı ile Yalova, 67 konut satışı ile Trabzon ve 66 konut satışı ile Sakarya izlemiştir.Yabancıların Türkiye'de mülk edinmesi hakkında kanun!Kredi Pazarı