16 / 08 / 2022

Yabancıların Türkiye'den konut alımına düzenleme!

Yabancıların Türkiye'den konut alımına düzenleme!

Yabancıların 2018'den beri gayrimenkul alma ile vatandaş olma yoluna yeni bir genelge ile sınır koyuldu. Buna göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü vatandaşlık için gayrimenkul edinimi konusunda 22 Mart 2021 tarihinde 2019/5 sayılı genelgesinde düzenlemeler hayata geçirdi.Yabancıların 2018'den beri gayrimenkul alma ile vatandaş olma yoluna yeni bir genelge ile sınır koyuldu. EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cansel Turgut Yazıcı, yeni genelgeyle beraber aynı gayrimenkulün yalnızca bir defa vatandaşlık alımına konu olabileceği, yeniden ve yeniden vatandaşlık alımına konu edilemeyeceği sınırlamasının koyulduğunu dile getirdi.

Yabancıların Türkiye den konut alımına düzenleme!

2018 yılında hayata geçirilen değişiklikle yabancıların Türkiye’de 250 bin dolar ve üzerinde gayrimenkul satın alması ve bunu 3 sene satmama taahhüdü ile vatandaşlık alabilmesinin önünün açıldığını ve senede yaklaşık 40 bin adet olan yabancıya satışların yüzde 38’nin vatandaşlık amacıyla yapıldığını belirten EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, “Son dönemde bu konuda oluşan bazı suistimaller nedeniyle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü vatandaşlık için gayrimenkul edinimi konusunda 22 Mart 2021 tarihinde 2019/5 sayılı genelgesinde düzenlemeler yaptı” diye konuştu.

Yabancıların Türkiye den konut alımına düzenleme!

Yeni genelgeyle ilgili açıklamalar yapan Cansel Turgut Yazıcı, şunları kaydetti:

“Genelgeye göre, aynı taşınmazın sadece bir kez vatandaşlık alımına konu edilebileceği tekrar tekrar vatandaşlık kazanımına konu edilemeyeceği sınırlaması getirildi. Örneğin; bir yabancı 250 bin dolar karşılığı Türkiye’den aldığı taşınmazı 3 yıl satmama taahhüdü verip, 3 yıl sonunda vatandaşlık kazandı. Bu gayrimenkul 3 yıl sonunda tekrar bir yabancıya satıldığında aynı mülk üzerinden vatandaşlık başvurusu yapılması mümkün olmayacak. Bir yabancının sahip olduğu bir mülk bir Türk şirketine devir edildiyse vatandaşlık için bu mülkü alacak kişi ilk devredenin eşi, çocuğu veya aynı uyruklu bir yabancı olamayacak. Bu sayede mülkleri aile bireyleri arasında veya şirkete devredip oradan şahsa satarak yapılan ve 3 yıl satmama süresi geçince vatandaşlık kazanması için döndürülmesinin önüne geçilecek. Bir diğer değişiklik ise geri alım taahhütleri ile yapılan satışlar. Yabancılar uzun zamandır kendi aralarında veya inşaat firmaları aracılığı ile devirler yapmaktalar. Taşınmazı satan firmanın mülklü taahhüt süresi bittiğinde yani 3 yıl sonunda geri alması durumunda vatandaşlık ile ilgili uygunluğun tekrar değerlendirilebileceği aynı genelde yer almaktadır. Özellikle bu şekilde yapılan alımların şaibeli olarak görülebileceği açık bir şekilde genelgede ifade edilmiştir. Yapılan düzenlemeler ihtiyaca yönelik olup kötüye kullanımı önlemede büyük yardımcı olacaktır.”

Yabancılar konut alımında hangi illeri tercih ediyor?

Yabancıya konut satışının 2021 ilk çeyrek karnesi!

Türk vatandaşlığı ediniminde asgari sınır 500 bin dolara mı yükseltilecek?