Yakacık 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar planı tadilatı askıda!

Yakacık 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar planı tadilatı askıda!Kartal İlçesi, Yakacık Mahallesi, 12306 ada, 13 parselin bir kısmına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar planı tadilatı bugün askıya çıkarıldı... 


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Kartal İlçesi, Yakacık Mahallesi, 12306 ada, 13 parselin bir kısmına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli 17 Aralık 2018 tasdik tarihli nazım ve uygulama imar planı tadilatı bugün askıya çıkarıldı. 

Kartal İlçesi, Yakacık Mahallesi, 12306 ada, 13 parselin bir kısmına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar planı 22 Nisan 2019 tarihinde askıdan inecek.

İmar planı için tıklayın