Yalıtımla 5 milyar $ tasarruf mümkün!

Yalıtımla 5 milyar $ tasarruf mümkün!Kış mevsiminin yaklaşması konut sahiplerini yalıtıma yöneltti. Uzmanlar, Türkiye'deki binalarda yapılacak yalıtımların yılda 5 milyar $'lık tasarruf sağlayacağını belirtiyor.


Artarak devam eden küresel ısınmaya, yaklaşan kasım ayı ve kış mevsiminin de eklenmesi, konut sahiplerinin yalıtım konusundaki taleplerini arttırdı. Önemli oranda enerji tasarrufu da sağlayan ısı yalıtımıyla ilgili olarak uzmanlar, hava sıcaklığı 5 derecenin altına inmeden yapılması görüşünde birleşiyor. Binanın tasarım aşamasında ısı yalıtımının yapılması gerektiğinin altını çizen Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Teknik İşler ve Eğitim Koordinatörü Timur Diz, "Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte sorunun farkına varan konut sahipleri, yalıtıma olan talebi de arttırıyor. Özellikle bahar başı ve yaz sezonunda yapılmasını önerdiğimiz binaların mantolanması, küresel ısınmayla ısınan hava nedeniyle bu mevsimlerde de yoğun olarak yapılmaya başlandı" diye konuştu.

5.5 milyar dolarlık tasarruf

2003 yılında Türkiye'nin birincil enerji kaynakları üretimi, 23.8 milyon ton petrol eşdeğeri (TEP), genel enerji tüketimi ise, 83.8 milyon TEP olarak gerçekleşti. Genel enerji tüketiminde, yüzde 38 ile petrol en büyük payı alırken, bunu yüzde 27 ile kömür, yüzde 23 ile doğalgaz, geri kalan yüzde 12'lik bölümü ise hidrolik dahil olmak üzere, yenilenebilir enerji kaynakları izledi. Enerji talebinin yüzde 28'i yerli kaynaklarla karşılanırken, bu oranın, 2010 yılında yüzde 29, 2020 yılında ise, yüzde 30'a ulaşması bekleniyor. Yine Türkiye'nin genel enerji talebinin, 2010'da 126 milyon TEP, 2020 yılında ise, 222 milyon TEP'e ulaşacağı öngörülüyor. İZODER Teknik İşler ve Eğitim Koordinatörü Timur Diz'in de belirttiği gibi, Türkiye'de bulunan toplam 8 milyon 63 bin 646 binanın mevcut standartlara göre yalıtılması durumunda 5 milyar dolar civarında tasarruf yapmak mümkün. Yılda 26 milyar dolarlık enerji ithal eden Türkiye'ye bunun maliyeti ise yaklaşık 20 milyar dolar.

Isı yalıtımının dışında, yangın, su ve ses yalıtımı da pek çok binasında olmayan Türkiye'de önemli bir yer tutuyor. İstan- bul Büyükşehir Belediyesi Hasar Tespit Komisyonu tarafından 55 bin 651 konut ve işyerinde yapılan kontrollerde, binala- rın yüzde 79'unun, hasarlı olduğu ifade edildi. Bu binaların yüzde 64'ünde nemin yol açtığı korozyon (paslanma), yüzde 41'inde malzeme eksikliği, yüzde 18'inde inşaat aşamasında betonun sulanması, yüzde 11'inde eskime ve yıpranma, yüzde 3'ünde ise proje hatası, hasarların nedeni olarak belirlendi. Korozyonu önleyen su yalıtımının buradaki önemine değinen Diz şunları söyledi: "Su yalıtımının binanın ta- sarımı aşamasında yapılması gerekir. Bu yalıtımın da inşaat aşamasındaki maliyeti, bina maliyetinin yaklaşık yüzde 3'ü. Bina- ların sağlamlığı göz önünde bulundurul- ması gereken en önemli unsur. Bu neden- le su yalıtımının sağladığı fayda, maliyet- ten çok daha önemli bir hale geliyor."

'Yalıtım her yıl 300 milyon $ tasarruf ettirir'

Durmuş Topçu (XPS Isı Yalıtımı Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Bşk.)..

Türkiye'deki mevcut 8 milyon binanın çok büyük bir bölümünde ısı yalıtımı bulunmuyor. Her yıl yeni yapılan 100 bin binanın tamamında ısı yalıtımı uygulansa, 300 milyon dolarlık enerjiden söz etmemiz mümkün olacak. Isı yalıtım uygulamaları ile sağlanan verimli enerji kullanımı ve tasarruf, maliyet ile kıyaslandığında, ısı yalıtımının sanıldığı gibi pahalı bir uygu- lama olmadığı da ortaya çıkıyor.

Türkiye'de 2000 yılından itibaren uygulanan yalıtım standartlarında kış mevsimi daha çok göz önüne alınıyor. Yaz mevsiminde soğutulan binalardaki ısı kaybını önlemek için, yalıtımda daha kalın malzemelerin kullanılması gerekiyor. Buradan yola çıkarak İstanbul'da kullanılan malzeme, en az 6-8 santimetre olmalı. Fakat tabii bu şekilde yapılmıyor. Türkiye'de 2006'da yalıtım pazarı 5.9 milyon metreküp olarak gerçekleşti. Yani kişi başına düşen yalıtım miktarı 0.078 metreküp. Avrupa'da bunun 10 katı, ABD'de ise 15 katı.

'Yalıtıma olan talep arttı'

Timur Diz (İZODER Teknik İşler ve Eğitim Koordinatörü)..

Şu anda ısı yalıtımına olan yoğun talebin nedeni, sıcaklıkların düşüyor olması. Mevcut binalarda uygularken belirli sıcaklıkları göz önüne almak gerekiyor. 5 derecenin altındaki hava koşulları, kullanılan malzemeyi dondurabiliyor. Fakat son dönemde kendini iyice hissettiren küresel ısınma nedeniyle soğuklar çok sert değil; bu da sonbahardaki talebi arttırıyor.

Türkiye'de konut sahipleri yalıtımdan haberdar değil

İZODER'in araştırmasına göre konut sahiplerinin sadece yüzde 9'u yalıtım yaptırdı..

'Yalıtıma olan talep arttı'

Türkiye'de konut sahipleri yalıtımdan haberdar değil İZODER'in yaptığı araştırma, Türkiye'de konut sahiplerinin pek azında yalıtım bi- linci olduğunu gösterdi. 15 yaş ve üze- rindeki bin 326 kişiyle yapılan araştırmada, görüşülen her üç tüketiciden biri yalıtımı, "Sıcak ya da soğuk havayı muhafaza eden sistem" olarak tanımladı. AB sosyoekono- mik sınıftan tüketicilerin yaklaşık yarısı bu cevabı verirken, bu oran DE sosyoekonomik sınıfta, yüzde 20 düzeyinde gerçekleşti. Yalıtımın sağladığı faydaların neler olduğu in- celendiğinde, "Dengeli ısı dağılımı sağlan- ması" yüzde 25.3 ile en yüksek orandaki ce- vap olurken, konut sahiplerinin yüzde 15.5'i "Yakıttan tasarruf etmek", yüzde 7.4'ü ise "Binayı dış etkenlerden korumak" olarak yanıtladı.

Yüzde 9'u yalıtım yaptırdı

Tüketicilerin evlerindeki yalıtım uygulamaları incelendiğinde ise, konut sahiplerinin sadece yüzde 9'unun yalıtım yaptırdığı ortaya çıktı. Evine yalıtım yaptıran tüketicileri, AB-C1 sosyoekonomik sınıf ve Marmara Bölgesi'nde yaşayanlar oluştururken, bu kesimin en fazla tercih ettiği yalıtımın, ısı yalıtımı olduğu gözlendi. 14 Haziran 2000 tarihinden sonra yapılan binalarda, ısı yalıtımı zorunlu hale getirildi. O tarihten bugüne yapılan yeni binalar baz alındığında, Türkiye'deki toplam bina stokunun yüzde 5.6'sının bu standart kapsamında olduğu görülüyor. Bu oranın, İstanbul'daki mevcut binalarda yüzde 10 olduğu dile getirilirken, Ankara'da yüzde 30 civarında olduğu belirtiliyor. Türkiye'de yalıtım malzemesinde kalınlık 2-2.5 santimetre iken, Avrupa'da 4.5- 5 santimetreye çıkıyor. Bu da Avrupa'da İsveç, Norveç gibi enerji tasarrufunu yüzde 100'lere taşımış ülkeleri öne çıkarıyor.

Doğalgaz kullanımını 2.5 kat azaltıyor

Yalıtımsız binalarda ısıtma periyodu boyunca yıllık ortalama 4 bin 683 dolar değerinde, 23.5 bin metreküp doğalgaz yakılması gerekirken, yalıtımlı binada bu rakamlar 2 bin dolar ve 10 bin metreküp doğalgaza iniyor. İZODER'den alınan bilgiye göre, yalıtım için kullanılan maliyetler, 2 ila 5 yıl içinde geri dönüyor. Yukarıda sözü geçen binada yalıtım için yaklaşık 12 bin dolarlık bir ilk yatırım maliyeti gerekiyor. Söz konusu bu yatırım maliyeti, işletme maliyetlerinden elde edilen tasarruf göz önüne alındığında ise binanın dördüncü kullanım yılında, sahiplerine kar ettirmeye başlıyor.

EBRU ERDOĞAN/SABAH