Yalova'da 6.8 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Yalova'da 6.8 milyon TL'ye icradan satılık arsa! Yalova'da 6.8 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Yalova Satış Memurluğu tarafından Yalova Hacımehmet Köyü'nde yer alan 3 bin 80 metrekare büyüklüğündeki arsa 6 milyon 776 bin TL'ye icradan satışa çıkarıldı...


Yalova Satış Memurluğu tarafından Yalova İl, Merkez İlçe, Hacımehmet Köyü, 513 Ada, 7 Parselde bulunan 3 bin 80 metrekare büyüklüğündeki arsa 6 milyon 776 bin TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 12 Haziran 2019 tarihinde saat 14:00'te yapılacak. 

İhale ilanı:
T.C.YALOVA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2018/58 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Yalova İl, Merkez İlçe, HACIMEHMET Köyü, 513 Ada, 7 Parselde bulunan arsa vasıflı taşınmaz. Taşınmazın imar planı kapsamında ayrık nizam 3 kat TAKS:0.40 KAKS:1.20 konut alanında kalmakta, üzerinde herhangi bir yapının bulunmadığı, 77. sok ve Boncuk sokağa cephesi bulunmakta, çevresi konut yapılı yapılarla çevrilidir.
Adresi : 
Yüzölçümü : 3.080,00 m2
Arsa Payı : 
İmar Durumu : Yalova Belediye Başkanlığının22/04/2019 tarihli yazısında parselin imar planında "Ayrık Nizam, 3 kat, TAKS=0.40, KAKS= 1.20" yapılaşma şartlarında "Konut Alanı" olarak planlanmış alanda kaldığı bildirilmiştir.
Kıymeti : 6.776.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 
1. Satış Günü : 12/06/2019 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 12/07/2019 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu - Adalet Sarayı MERKEZ / YALOVA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/58 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/05/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.