Yapı Asist Satış ve Sonrası Hizmetler Anonim Şirketi kuruldu!

Yapı Asist Satış ve Sonrası Hizmetler Anonim Şirketi kuruldu!

Yapı Asist Satış ve Sonrası Hizmetler Anonim Şirketi, Kürşat Coşkun Ufuk Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 100 bin TL sermaye ile 2 Eylül'de Ataşehir, Atatürk Mahallesi'nde kuruldu.


Yapı Asist Satış ve Sonrası Hizmetler Anonim Şirketi, Kürşat Coşkun Ufuk Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 100 bin TL sermaye ile 2 Eylül'de Ataşehir, Atatürk Mahallesi'nde kuruldu.


Yapı Asist Satış ve Sonrası Hizmetler Anonim Şirketi iş konusu; 1.Taşınmazlara ilişkin satış sonrası destek hizmetlerinde bulunma müteahhit firmalara satmış oldukları taşınmazlara ilişkin olarak satış sonrası çıkabilecek her türlü sorunda yardımcı olmak, konut teslimi yapmak, taşınmazların varsa imalat sorun ve kusurlarını giderecek her türlü çalışmayı yapmak, yaptırmak. Müteahhit ile alıcı arasında ki her türlü uyuşmazlığın çözümüne yardımcı olmak bu konularda müşavirlik hizmeti yanı sıra teknik ekibi ile de çalışmalar yapmak. 2.Kiracı veya kat maliklerine site yönetimi ve servis hizmetleri, havuz, bahçe temizlik, ve kontrolü, bahçe ve çevre düzeni hizmetleri, ağaçlandırma ve çimlendirme gibi faaliyetleri sunma işlemleri her türlü tamir ve bakım hizmetleri, alışveriş hizmetleri, fatura ödeme hizmetleri ve benzeri her türlü hizmeti yapmak. Profesyonel site yönetim ve işletimi hizmetleri teknik işletme yönetimi hidrofor, havalandırma, jeneratör, asansörler alarm ısıtma, klima sıhhi tesisat gibi mekanik uygulamaların bakımı, kontrolü ve onarımını yapmak, yaptırmak. Konut, mesken, toplu konutlarla ilgili site-apartman yönetim hizmetlerini yerine getirmek. Yıllık site veya binanın maliyet ve ödeme planını yapmak. Aidat tahsilatı yapmak, yaptırmak Site veya apartman giderleriyle ilgili olarak istenildiğinde kullanılan orantılı ödeme planı yapmak. Hizmet verilen sitelerde ortak giderlerle ilgili aidatların tahsilatını ve ilgili yerlere harcamasını yapmak. Sitenin ortak ısınma gider planını yapmak. 3.Sitelerde ve ortak yaşam alanını oluşturan yerlerin her türlü bakım onarımlarını yapmak yaptırmak. Sitelerde ve ortak yaşam alanını oluşturan yerlerin sakinleri tarafından talep edilecek diğer onarım ve benzeri hizmetleri yapmak. Satış sonrası hizmetlerde bulunmak. Buralarda bulunan sosyal tesisleri, sosyal alanları işletmek. Sitelerde ve site benzeri yaşam alanlarında ortak karşılanması gereken giderleri belirleyip aylık aidat tutarını hesaplamak. Site ve binalarda yaşayan insanların yaşamını kolaylaştırıcı modernizasyon çalışmalarında bulunmak. Üçüncü kişilere ait gayrimenkulleri vekaletle kiraya vermek, kira sözleşmelerini fesih etmek. Bu konulara ilişkin  hizmetleri vermek.  4.Yurt içinde ve dışında, gerek kamu sektöründe gerek özel sektöre, gerek özel şahıslara, kooperatiflere, derneklere, birliklere, vakıflara, her türlü konut, toplu konut, işyeri iş hanı, pasaj, plaza, okul, hastane, turistik tesis ve siteler, kanalizasyon, su arıtma, desanilasyon tesisleri, limanlar, hava alanları, silolar, terminaller, iskeleler, barınaklar, viyadük ve köprüler, kara ve demir yolları, tüneller, metrolar, barajlar, sanat yapıları, içme suyu tesisleri, kanallar ve kanaletler, göletler, bilumum endüstri tesisleri beton ve asfalt santralleri su kanalları fabrikalar rafineriler boru hatları her türlü enerji santralleri enerji nakil kaynakları komünikasyon sistemleri eski eser onarım ve restorasyonları her türlü betonarme inşaat işleri hafriyat ve nakliye işleri yapmak ve yaptırmak bunlara ilişkin her türlü mimari ve teknik projeleri hazırlamak ve hazırlatmak mühendislik ve danışmanlık hizmetlerini üstlenmek belediyelerce yapılacak kentsel dönüşüm hizmetlerini vermek. Kentsel Dönüşümle ilgili olarak her türlü süreci takip etmek, sonuçlandırmak. Bu alanda müşavirlik ve danışma hizmetleri vermek. 5.Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkuller ilgili olara tapu daireleri nezdinde cins tashihi, iflas, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.  6.Mimari ve inşaat alanında ihtisas sahiplerinin projelerini desteklemek ve bu projelerini ortak olmak, modern kent ve bina inşaatının teknolojisini kullanmak ve bu model teknoloji ile bina denetim ve kontrolünü sağlamak, bina ve inşaat denetim ve kontrolü ile ilgili her türlü teknoloji ithal edilmesi ve kullanılmasının sağlanması, denetim firmamızda istihdam edecek denetçi mühendisler ve yardımcı deneteceğinin gerekli ihtisasları için gerekli bilgi ve teknoloji kullanma becerisini sağlamak amacıyla yurt içi ve yurt dışında eğitimler vererek çağdaş ve yüksek bir denetim standardını sağlamak  7.Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. Her türlü arazi, arsa, daire, ev, dükkân, işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak.


Yapı Asist Satış ve Sonrası Hizmetler Anonim Şirketi adres: Ataşehir, Atatürk Mahallesi, Bilgi Sokak, No:18 Kat:2