Yapı Denetim Kuruluşları Birliği, kamusal nitelik kazanmalı!

Yapı Denetim Kuruluşları Birliği, kamusal nitelik kazanmalı!

Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Genel Başkanı Nevzat Demirsoy, yapı denetim kuruluşlarının faaliyetlerini denetlemek, haksız rekabeti önlemek ve Bakanlığın bu konudaki yükünün hafifletilmesi amacıyla, Yapı Denetim Kuruluşları Birliği'nin kamu kurumu nite


Demirsoy, yaptığı açıklamada, yapı denetimi konusunda Türkiye’de tek kurum olan Yapı Denetim Kuruluşları Birliği’nin dernek statüsünde olduğunu hatırlattı. Gerek üyeleri daha iyi kontrol edebilmek, gerekse yapı denetiminin çok daha iyi işleyebilmesi için kamu görevi yapan bir birlik olmak istediklerini söyleyen Demirsoy, "Yani kanunen bir birlik olmak istiyoruz. Kendi üyelerimizi ve yapı denetiminin şantiyedeki işleyişini bir unvanla gidip denetlemek istiyoruz" dedi.

Nevzat Demirsoy, şöyle devam etti:

"Yapı Denetim Kuruluşlarının faaliyetlerini denetlemek ve haksız rekabeti önlemek, etkin ve adaletli olarak yapılabilmesinin sağlanması, ve Bakanlığın bu konudaki yükünün hafifletilmesi amacıyla, Yapı Denetim Kuruluşları Birliği kamu kurumu niteliğinde bir kuruluş haline getirilmelidir. Üyeliğin zorunlu olmadığı dernek statüsünden kurtarılmalıdır. Ayrıca yapı denetiminin birinci derece tarafı olan birliğin merkez ve il yapı denetim komisyonlarında temsil edilmesi sağlanmalıdır.

Yapı denetim uygulamasını yönlendiren her türlü karar sistemi, konu ile ilgili tüm kurum ve kuruluşların yer alacağı süreçlerde oluşturulmalıdır. Komisyonlarda ilgili meslek odası ve STK temsilcileri görev almalıdır."

Avrupa’da komisyonlarda mutlaka sivil toplum örgütleri var

Yapı Denetim Kanunu’na göre her ilde bir komisyon, merkezde de merkez yapı denetim komisyonu olduğunu anlatan Demirsoy, "Bu komisyonlarda sadece bakanlık bürokratları görev alabiliyor. Biz diyoruz ki eğer kamuyla ilgili bir görev yapıyorsanız, bu görevin içinde sivil toplum örgütleri ve meslek kuruluşları da olmalıdır" diye konuştu.

Mevcut yapıda sivil toplum örgütleri ve meslek kuruluşlarının gerek görülen hallerde komisyona çağrıldığını belirten Demirsoy, "Bu gerekliliği kim tespit edecek. Gereklilik değil de zorunluluk olması gerek" ifadelerini kullandı.

Avrupa’da bu tür komisyonlarda mutlaka sivil toplum örgütlerinin bulunduğunu dile getiren Demirsoy, Türkiye’de ise yapı denetim konusunda tek kurum olmalarına rağmen, sadece bazı durumlarda kendilerinden görüş alındığını vurguladı.

"TOKİ yapı denetiminden muaf ama..."

Yapı Denetim Kanunu’na göre kamu yapılarının yapı denetiminden muaf olduğunu ifade eden Demirsoy, şunları anlattı:

"TOKİ Başbakanlığa bağlı olduğu için kamu yapısı statüsüne giriyor. TOKİ’nin de kendi mühendisleri var. Onlar müşavirlik ihalesi açıyorlar. Müşavirler kontrol ediyor. Kontrol eden müşaviri kendileri denetliyor.

Yani kurumda iç denetim var. Yani yapılar denetimsiz yapılmıyor. Van’da şu anda mevcut  TOKİ  yapılarının olduğu yerde en ufak bir hasar yok. Neden Çünkü hem zemin iyi hem de mühendislik hizmeti verildi. TOKİ’nin orada mühendis projeleri vardır. Yanlarında çalıştırdıkları mühendisler tarafından dizayn edildi. Dolayısıyla o binalar sağlamdır. Hiçbir şey olmaz."

AA