Yapı kayıt belgesi sorgulama 2019!

Yapı kayıt belgesi sorgulama 2019! Yapı kayıt belgesi sorgulama 2019!

Yapı kayıt belgesinin nasıl sorgulandığını, nasıl alınacağını birçok vatandaş araştırmaya başladı. Yapı kayıt belgesi, imar barışına yapılan başvuru sonucunda alınabiliyor ve kişinin beyanına göre düzenleniyor.

Yapı kayıt belgesinin ne olduğu ve nasıl sorgulandığı birçok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. İmar barışı sonucunda alınacak yapı kayıt belgeleri izinsiz yapıların tespiti ve kaydı için çıkarılıyor. İmar barışına yapılan başvuru sonucunda alınan belgeler kişinin beyanı göre düzenleniyor. 

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre; imar barışı sonucunda alınan yapı kayıt belgesi için başvuru yapıldıktan sonra belirlenen fiyat ödendikten sonra alınıyor. Ödemeler online ve şubelerden yapılabiliyor. Yapı kayıt belgesi, yapının tipiyle ilgili birçok bilgiyi barındırıyor.

YAPI KAYIT BELGESİ NEDİR?

Yapı kayıt belgesi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlar tarafından 15 Haziran 2019 yılına kadar başvurulması ve gerekli şartların yerine getirilmesi durumunda imara uygun olmayan yapıların kayıt altına alınması için verilen bir belgedir.

Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız; ruhsat ve eklerine veya imar mevzuatına aykırı olan yapıların kayıt altına alınması, dönüşüm projelerine finans sağlanarak dönüşümün daha hızlı ve etkin yapılması için 31 Aralık 2017 yılında önce inşa edilmiş yapıları kapsıyor.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Yapı Kayıt Belgesi için başvurular, yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından, e-Devlet üzerinden yapılıyor. Yapı kayıt belgesi formunun doldurulmasıyla veya kurum ve kuruluşlara yapılabilecek. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak formun eksiksiz olarak doldurulması ve yapı kayıt belgesi bedelinin yatırılmasından sonra yapı kayıt sistemi tarafından oluşturulan yapı belgesi, talepte bulunan yapı sahibi tarafından e-devlet üzerinden alınıyor. Başvuru kurum ve kuruluşlara yapılmışsa, yapı kayıt belgesi formu başvuruyu yapan kişinin beyanına göre eksiksiz doldurulup yapı kayıt belgesi bedelinin yatırılmasıyla form sistem üzerinden onaylanmak üzere müdürlüğe gönderilecek. Daha sonra bir örneği talepte bulunan yapı sahibine verilecek. Uygulama kapsamında her yapı için sadece bir yapı kayıt belgesi hazırlanacak.

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK? 

Düzenleme kapsamında Yapı Kayıt Belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 olacak şekilde hesaplanacak. Yapı Kayıt Belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri, ilgili belediyeden temin edilen arsa ve arazi asgari metrekare birim değerleri esas alınıp belirlenecek. 

Bu kapsamda, tarımsal amaçlı basit binalar için metrekareye 200 lira, 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için metrekareye 600 lira, 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için metrekareye bin lira, 8 ve daha yüksek katlı binalar için metrekareye bin 600 lira, lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane gibi yapılar için de metrekare başına 2 bin lira, güneş enerjisi santrallerinde (GES) ise megavat başına 100 bin lira olarak hesaplanacak. Bedel, yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri ile binanın toplam yapı alanı dikkate alınacak. Yapı yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konut ve ticari olarak tek kullanımlı veya karma kullanımlı olup olmadığına bakılacak. Karma kullanımlı yapılarda konut ve ticari olarak kullanılan alanların arsa oranları ayrı ayrı dikkate alınarak, konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 katsayısına göre belirlenecek.

RUHSATSIZ BİNAYA BEDELİN TAMAMI ÖDENMEDEN BELGE DÜZENLENMEYECEK

Yapı malikleri, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılardaki aykırılıklarda yapının tamamı için hesaplanan yapı kayıt belgesi bedeline, kendi bağımsız bölümünün kullanım durumuna göre eşit olarak katılacak. Yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılardaki aykırılıklarda ise yapı kayıt belgesi bedelinin tamamı ödenmeden yapı kayıt belgesi verilmeyecek. Buna göre yapı kayıt belgesi bedelinin tamamını ödeyen malik, genel hükümler çerçevesinde diğer yapı maliklerinden kendi paylarına düşen miktarı talep etme hakkının sahibi olacak. Yapı kullanma izni alındıktan sonra yapılmış aykırılıklarda, aykırılık hangi bağımsız bölüm/bölümler ile ilgili ise o bağımsız bölümlerin maliklerinin kendi paylarına düşen bedeli ödemeleri durumunda aykırılığı olan bağımsız bölüm belirtilerek söz konusu belge hazırlanacak. Bağımsız bölümünde aykırılık olmasına rağmen kendi payına düşen bedeli ödemeyen ve aykırılığı olan bağımsız bölümünü gösteren yapı kayıt belgesi almayanlar, aynı binada başka bir bağımsız bölüm için düzenlenen yapı kayıt belgesinden yararlanamayacak. Yapı kayıt belgesi bedeli, genel bütçenin ilgili cetveline gelir kaydedilmek üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak.

İmar barışına başvuranlar dikkat!

20 soruda yapı kayıt belgesi müracaatı!

10 adımda yapı kayıt belgesi başvurusu!