28 / 05 / 2022

Yapı kooperatiflerin kuruluş işlemleri nelerdir?

Yapı kooperatiflerin kuruluş işlemleri nelerdir?

Yapı kooperatiflerin kuruluş işlemleri nelerdir? Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaatta bulunurken nasıl bir dilekçe yazılması gerekiyor? İşte kuruluş işlemleri ve dilekçe örneği bu haberde...Yapı kooperatiflerin kuruluş işlemleri nelerdir?

1163 Sayılı Kooperatifler Kanunun 3. ve 4. Maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ( Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine) verilecek ana sözleşmenin onaylanması ve kuruluşa izin verilmesini müteakip, kooperatif merkezinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ve ilan olunması ile tüzel kişilik kazanır.

 

Yapı Kooperatifleri (Konut Yapı Kooperatifi, Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi ve Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi) ve Yapı Kooperatifi Birliklerinin kuruluş işlemleri için gerekli bilgi ve belgeler:

 

ÜNVAN SORGULAMA: Kooperatif ünvanlarında kamu kurum ve kuruluşlarının isimlerinin kullanılmaması ve Türk Ticaret Kanununun 48. maddesinde belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Unvan için isim sorgulama işlemi müdürlüğümüzce yapılmaktadır.

 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat ediliyor. Söz konusu yapı kooperatiflerin kuruluş dilekçesi örneği aşağıda bulunuyor.


Yapı kooperatifleri kuruluş işlemleri için dilekçe..


ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE 

                                                                  İSTANBUL


Merkezi ……………. olmak üzere, “S.S. …………..................................... KOOPERATİFİ” unvanı altında bir kooperatif kurmak istiyoruz.

Kuruluş evrakı yazımız ekinde sunulmuştur.

Kooperatifin tescil ve ilanla tüzel kişiliği kazandıktan sonra, kooperatifin kuruluş sermayesinin en az  ¼’ü,  kooperatif  hesabına  yatırılmak  üzere  Kurucu  Yönetim  Kurulu  Üyesi  .............................................’a verilmiştir.Kooperatifimizin kuruluşuna izin verilmesini arz ederiz. .... / .... / ........Kurucu Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı / İmza         

Adı-Soyadı / İmza         

Adı-Soyadı / İmza 

 


ADRES:

 


İskan ve Kooperatif Şube Müdürlüğünün görevleri!