26 / 05 / 2022

Yapı Kredi Koray GYO Ankara-Ankara tüketici davası ne oldu?

Yapı Kredi Koray GYO Ankara-Ankara tüketici davası ne oldu?

Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Ankara-Ankara projesi tüketici davası ile ilgili güncelleme hakkında açıklama yaptı...Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Ankara-Ankara projesi tüketici davası ile ilgili güncelleme
Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Ankara-Ankara projesi tüketici davası ile ilgili güncelleme
hakkında açıklama yaptı.

T.C.  Ankara  Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi, dava dosyası üzerinden yaptığı inceleme sonucunda ve HMK'nın 353/1-a.6 maddesi gereğince 30 Mayıs 2019 tarihinde oybirliği ile dosyanın yeniden yargılama yapılmak üzere ilgili mahkmesine iadesine karar verdi. Söz konusu gerekçeli karar 24 Haziran 2019 tarihinde yazıldı.

Yapı Kredi Koray GYO'nun KAP açıklaması:
Ankara-Ankara projesiyle ilgili Sn. Ayşe Ece Ungan (A blok, 2 no'lu daire sahibi) tarafından, T.C. Ankara 4. Tüketici Mahkemesi'nde Şirketimize karşı 2011/678 esas sayılı dosya üzerinden açılmış tüketici davası ile ilgili olarak; 21.11.2014 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile söz konusu davada Ankara 7. Tüketici Mahkemesi'nin 2011/516 esas sayılı dosyasının Yargıtay'dan dönüşünün beklenmesine karar verildiği ve 01.10.2015 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile de Şirketimize karşı açılmış olan söz konusu davanın 30.09.2015 tarihli duruşmasında, yargılamaya devam edildiği ve bir sonraki duruşmanın 15.04.2016 tarihinde yapılmasına karar verildiği bilgisi duyurulmuştu. 15.04.2016 tarihli Özel Durum Açıklaması ile söz konusu davanın aynı gün görülen duruşmasında, Ankara 4. Tüketici Mahkemesi'nin, davacıya celsede aldığı dilekçeyi inceleyip beyanda bulunmak üzere ve taraflara 4. Hukuk Dairesi'nin 2005/920 sayılı karar ile 01.02.2016 tarihli Yargıtay kararını inceleyip beyanda bulunmak üzere süre verilmesine karar verdiği ve davanın bir sonraki duruşma tarihini 07.10.2016 olarak belirlediği açıklanmıştı. 07.10.2016 tarihli Özel Durum Açıklaması ile T.C. Ankara 4.Tüketici Mahkemesi'nin, aynı gün görülen ilgili davada, 2011/464 esas sayılı dosyasında verdiği kısmen kabul kısmen red kararının bekletici mesele yapılması ve duruşma gününün 10.03.2017 tarihine bırakılması yönünde karar verdiği duyurulmuştu. 13.03.2017 tarihli Özel Durum Açıklaması ile T.C. Ankara 4.Tüketici Mahkemesi'nin 10.03.2017 tarihinde görülen duruşmada, mahkemenin aynı konudaki 2011/464 sayılı dosyasının istinaftan dönüşünün beklenilmesine ve davanın bir sonraki duruşmasının 20.09.2017 tarihine bırakılmasına karar verdiği açıklanmıştı. 22.09.2017 tarihli Özel Durun Açıklaması ile de 20.09.2017 tarihli duruşmada hakim değişikliği nedeni ile eski zabıtların okunmuş olduğu, ilgili dosya için davacı taraf ve Şirketimiz tarafından mazeret dilekçesi ibraz edildiği ve Ankara 4.Tüketici Mahkemesi'nin, her iki tarafın da sundukları mazeretlerin kabulüne ve duruşmanın 01.12.2017 tarihine bırakılmasına karar verdiği duyurulmuştu. 04.12.2017 tarihli Özel Durum Açıklaması ile 01.12.2017 tarihinde görülen duruşmada, Ankara 4.Tüketici Mahkemesi tarafından, Mahkeme'nin 2011/464 esas sayılı dosyasının akibetinin, gönderildiği ilgili istinaf dairesinden sorulmasına, temyiz incelemesine konu edilip edilmediğinin bildirilmesinin istenilmesine ve Mahkeme'nin 2011/464 esas sayılı dosyasında verilen karardan bir örneğin ve sunulan emsal karar olduğu belirtilen Ankara 3. Tüketici Mahkemesi'nin 2011/485 esas 2015/2061 karar sayılı kararından ve 6. Tüketici Mahkemesi'nin 2013/1915 esas 2015/1143 karar sayılı kararından ve ilgili Yargıtay onama ilamlarından birer suretin mahkemelerinden ayrı ayrı celbine karar verilmiş olduğu ve bir sonraki duruşma tarihinin ise 14.03.2018 olarak belirlendiği açıklanmıştır. 15.03.2018 tarihli Özel Durum Açıklaması ile 14.03.2018 tarihli duruşmada, Ankara 4. Tüketici Mahkemesi'nin 2011/464 esas sayılı dosyasının bekletici mesele yapılmasının gerekmediği, davanın Şirketimiz lehine reddine karar verildiği ve gerekçeli kararın tebliği ile 2 haftalık yasal süre içerisinde istinaf yoluna başvurunun açık bırakıldığı duyurulmuş ve gerekçeli kararın tebliğinin beklendiği açıklanmıştır. 10.07.2018 tarihli Özel Durum Açıklaması ile ilgili gerekçeli kararın, 09.07.2018 tarihinde tebliğ edildiği duyurulmuştur. En son 14.08.2018 tarihli Özel Durum Açıklaması ile de Sn. Ayşe Ece Ungan tarafından istinaf yoluna başvurulmuş olduğu ve istinafa cevap verileceği paylaşılmıştır.

T.C. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi, dava dosyası üzerinden yaptığı inceleme sonucunda ve HMK'nın 353/1-a.6 maddesi gereğince 30/05/2019 tarihinde oybirliği ile dosyanın yeniden yargılama yapılmak üzere ilgili mahkmesine iadesine karar vermiştir. Söz konusu gerekçeli karar 24.06.2019 tarihinde yazılmıştır.