26 / 09 / 2022

Yapı Kredi Koray GYO genel kurul iç yönergesini açıkladı!

Yapı Kredi Koray GYO genel kurul iç yönergesini açıkladı!

Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, genel kurul iç yönergesi oluşturulması ile ilgili açıklamada yaptı...Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 2013 faaliyet yılı bağımsız denetim şirketi seçimi ve genel kurul iç yönergesi oluşturulması ile ilgili açıklamada yaptı.


Özel durum açıklaması şöyle;


-2013 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, şirketimizin finansal tablolarının denetlenmesi için, Büyükdere Cad. Beytem Plaza, No:22, K:9-10 ,Şişli 34381 İstanbul adresinde bulunan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına;


-1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 419'uncu maddesine uyum ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Genel Kurul Yönetmeliği'nin 41 inci maddesinde belirlenen asgari unsurlara uygun olarak Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren Ek'te yer  alan Genel Kurul İç Yönerge'sinin hazırlanmasına ve yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına karar verildi.


Detaylı bilgi için tıklayın
Geri Dön