Yapı Kredi Koray GYO'dan Çankaya projesi davası açıklaması!

Yapı Kredi Koray GYO'dan Çankaya projesi davası açıklaması!Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Ankara Çankaya Projesi yapı ruhsat iptal davasıyla ilgili açıklama yaptı. İşte o açıklama...


Yapı Kredi Koray Gayrimekul Yatırım Ortaklığı  Ankara  Çankaya Projesi yapı ruhsat iptal davasıyla ilgili açıklama yaptı. İşte o açıklama...


Açıklamalar

11.08.2014 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile; Ankara-Çankaya Projesi yapı ruhsat iptal davasıyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin karar düzeltme başvurusunun Danıştay 6. Dairesi tarafından Şirketimiz lehine olacak şekilde reddi sonrasında, Ankara 9. İdare Mahkemesi'nin, Çankaya, 6049 ada, eski 3, 4 ve 5 (yeni 21) sayılı parsellere ilişkin olarak düzenlenen yapı ruhsatlarının iptali istemi hakkında yeni bir karar vereceği ve 26.01.2015 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile; Şirketimizin müdahil olarak katıldığı söz konusu davada Ankara 9. İdare Mahkemesi'nin Şirketimiz lehine, temyiz yolu açık olmak üzere, davanın reddine karar verdiği duyurulmuştu. 31.03.2015 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile de; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin temyiz başvurusunda bulunduğu bilgisi verilmiş olup, söz konusu dava hakkında yeni bir gelişme olmamıştır.