Yapı malzemelerinin tabi olacağı kriterler tebliğinde değişiklik!

Yapı malzemelerinin tabi olacağı kriterler tebliğinde değişiklik! Yapı malzemelerinin tabi olacağı kriterler tebliğinde değişiklik!

Yapı malzemelerinin tabi olacağı kriterler tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ 27 Nisan 2015 tarihinde 29339 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte MHG /2015 -07 sayılı tebliğ...

Yapı malzemelerinin tabi olacağı kriterler tebliğinde değişiklik!

Yapı malzemelerinin tabi olacağı kriterler tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ 27 Nisan 2015 tarihinde 29339 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.


TEBLİĞ


Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:


YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA

YÖNETMELİK KAPSAMINDA CPC BELGELENDİRME MUAYENE VE

DENEY HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.’NİN UYGUNLUK DEĞERLENDİRME

KURULUŞU OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MHG/2012-12)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MHG/2015-07)


MADDE 1 – 13/11/2012 tarihli ve 28466 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2012-12)’nin ekinde yer alan Ek-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir.


MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayın

 

Yapı malzemeleri ithalat denetimi tebliği 2015!